niemiecka piechota co to jest
Definicja piechota niemiecka: poprzez dowództwo pol. w XVI-XVII w. w Niemczech. Uzbrojona w.

Czy przydatne?

Definicja Piechota Niemiecka

Co znaczy PIECHOTA NIEMIECKA: piechota zaciągana poprzez dowództwo pol. w XVI-XVII w. w Niemczech. Uzbrojona w muszkiety i piki. Po reformach Władysława IV kolokwialnie określano tym mianem piechotę autoramentu cudzoziemskiego. Organizowano ją w regimenty (pocz. liczące do 1600, nareszcie XVII w. 300-500 żołnierzy). Ostatecznie zlikwidowana w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego
Słownik Parnell Charles:
Co znaczy lider irl. stronnictwa nar. (od 1877) dążącego do zapewnienia Irlandii autonomii (Home Rule). Nie wahał się użytkować środków gwałtownych piechota niemiecka.
Słownik Proletariat:
Co znaczy Socyalno-Rewolucyjna Partia Proletariat , Pierwszy Proletariat , ogromny Proletariat - pierwsza partia robotn. zał. poprzez L. Waryńskiego 1 IX 1882; program mówił o obaleniu kapitalizmu i piechota niemiecka.
Słownik Pokucie:
Co znaczy górnym Prutem pomiędzy górami Czarnohory, Dniestrem i rzeką Czeremosz zamieszka- ła poprzez Hucułów. Gł. miasto Kołomyja. W XVI w. terytorium sporne pomiędzy Polską a Mołdawią, później teren walk z piechota niemiecka.

Czym jest piechota niemiecka znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: