józef piłsudski co to jest
Definicja Piłsudski Józef: Naczelnik Państwa, marszałek. Od 1892 w PPS, zapisał się jako wydawca.

Czy przydatne?

Definicja Piłsudski Józef

Co znaczy PIŁSUDSKI JÓZEF: pol. mąż stanu, Naczelnik Państwa, marszałek. Od 1892 w PPS, zapisał się jako wydawca gazety "Robotnik", w 1905 artysta Organizacji Bojowej PPS, od 1906 lider PPS - Frakcji Rewolucyjnej; od 1908 organizator ruchu strzeleckiego w Galicji, zwolennik oparcia się w wojnie na Austrii, kluczowy artysta i w latach 1914-16 dowódca I Brygady Legionów; 1917 uwięziony w konsekwencji kryzysu przysięgowego; od 10 XI 1918 sprawował najwyższą władzę w Królestwie Pol., 22 XI 1918 Tymczasowy Naczelnik Państwa (20 II 1919-14 XII 1922 Naczelnik Państwa); zwolennik federacji Polski z Ukrainą, Białorusią, Litwą i odepchnięcia Rosji możliwie daleko na wschód. W 1920 marszałek, wódz w wojnie pol.-bolszewickiej; w 1923 wycofał się z życia polit., w 1926 dokonał przewrotu majowego; rządził autorytarnie Polską w momencie sanacji, parokrotny premier, min. spraw wojsk., generalny inspektor sił zbrojnych. Ograniczył rolę sejmu. W polityce zagr. zwolennik równowagi pomiędzy Niemcami a ZSRR
Słownik Pierwszy Korpus Polski:
Co znaczy wojsk. sformowana w Rosji w lecie 1917 r. Na jej czele stał jej organizator, gen. J. Dowbór-Muśnicki. Po przewrocie bolszewickim walczył w obronie ludności pol. na Białorusi. Atakowany poprzez siły piłsudski józef.
Słownik Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego:
Co znaczy komunistom organ władzy wykonawczej mający sprawować rządy w Polsce z ramienia Krajowej Porady Narodowej, powołany 21 VII 1944 w Moskwie. Przewodn. E. Osóbka-Morawski. 22 VII 1944 ogłosił swój piłsudski józef.
Słownik Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych I Żołnierskich:
Co znaczy powstała w III 1917 władza rewol. (złożona zresztą raczej z socjalrewolucjonistów i mienszewików) odgrywająca do X 1917 praktycznie rolę drugiego rządu w okolicy Rządu Tymczasowego piłsudski józef.

Czym jest Piłsudski Józef znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: