józef piłsudski co to jest
Definicja Piłsudski Józef: Naczelnik Państwa, marszałek. Od 1892 w PPS, zapisał się jako wydawca.

Czy przydatne?

Definicja Piłsudski Józef

Co znaczy PIŁSUDSKI JÓZEF: pol. mąż stanu, Naczelnik Państwa, marszałek. Od 1892 w PPS, zapisał się jako wydawca gazety "Robotnik", w 1905 artysta Organizacji Bojowej PPS, od 1906 lider PPS - Frakcji Rewolucyjnej; od 1908 organizator ruchu strzeleckiego w Galicji, zwolennik oparcia się w wojnie na Austrii, kluczowy artysta i w latach 1914-16 dowódca I Brygady Legionów; 1917 uwięziony w konsekwencji kryzysu przysięgowego; od 10 XI 1918 sprawował najwyższą władzę w Królestwie Pol., 22 XI 1918 Tymczasowy Naczelnik Państwa (20 II 1919-14 XII 1922 Naczelnik Państwa); zwolennik federacji Polski z Ukrainą, Białorusią, Litwą i odepchnięcia Rosji możliwie daleko na wschód. W 1920 marszałek, wódz w wojnie pol.-bolszewickiej; w 1923 wycofał się z życia polit., w 1926 dokonał przewrotu majowego; rządził autorytarnie Polską w momencie sanacji, parokrotny premier, min. spraw wojsk., generalny inspektor sił zbrojnych. Ograniczył rolę sejmu. W polityce zagr. zwolennik równowagi pomiędzy Niemcami a ZSRR
Słownik Plan Younga:
Co znaczy plan amer. finansisty O. Younga z 1929 zakładający rozkład spłat niem. reparacji na moment do 1988 piłsudski józef.
Słownik Październik 1956:
Co znaczy zmian politycznych, które po odsunięciu od władzy stalinowskiego kierownictwa PZPR doprowadziły do wyraźnego złagodzenia reżimu komunist. w PRL. Wiązało się to ze zwołanym w II 1956 XX zjazdem KPZR piłsudski józef.
Słownik Pitt William Młodszy:
Co znaczy torysowski mąż stanu, syn Williama Starszego; premier W. Brytanii 1783-1801 i 1804-06. Zjednoczył W. Brytanię z Irlandią (unia z 1800), uporządkował kwestie finansowe państwie, przeciwnik piłsudski józef.

Czym jest Piłsudski Józef znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: