wielki piotr co to jest
Definicja Piotr I Wielki: Romanowów. Od 1682 panował oficjalnie, naprawdę od 1689. Od 1721 cesarz.

Czy przydatne?

Definicja Piotr I Wielki

Co znaczy PIOTR I WIELKI: car Rosji z dyn. Romanowów. Od 1682 panował oficjalnie, naprawdę od 1689. Od 1721 cesarz Rosji. Dokonał olbrzymich reform wewn. dążąc do modernizacji Rosji. Jego działalność dotyczyła praktycznie wszystkich dziedzin życia polit., społ. i gosp. Doprowadził do złamania pozycji bojarów, likwidując Dumę i znosząc podział na wotczyny i pomiestia (majątki posiadane bezwarunkowo i warunkowo). Podporządkował sobie Cerkiew prawosławną. Zreorganizował centralny i terenowy aparat państwowy tworząc kolegia, likwidując prikazy i dzieląc kraj na gubernie i samorząd miejski. Stworzył pierwszą ros. flotę, rozbudował i zmodernizował armię ros. i przemysł pracujący na potrzeby wojska. Unowocześnił alfabet i wprowadził kalendarz juliański (1700). W polityce zagr. prowadził ekspansję kosztem Szwecji, Turcji i Persji. Uzyskał dla Rosji dostęp do M. Czarnego, Inflanty, Estonię, Ingrię i część Karelii, a również Baku nad M. Kaspijskim. Zaczął budowę Petersburga, gdzie przeniósł stolicę (1712)
Słownik Pacta Conventa:
Co znaczy od 1573 osobiste zobowiązania polskiego władcy zaprzysięgane po wybraniu na tron. Odpowiedniki p.c. istniały także w innych krajach Europy (na przykład w Danii piotr i wielki.
Słownik Pismo Sylabiczne:
Co znaczy rodzaj pisma, gdzie jeden symbol odpowiada konkretnej sylabie używanej w danym języku piotr i wielki.
Słownik Partia Polityczna:
Co znaczy osoby dążące do zdobycia i sprawowania władzy bądź wywierania na nią wpływu w celu zrealizowania przedtem przyjętego programu polit. P.p. o charakterze parlamentarnym najwcześniej powstały (XVIII w piotr i wielki.

Czym jest Piotr I Wielki znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: