tadeusz pkor co to jest
Definicja Piskor Tadeusz: 1910 czł. Związku Strzeleckiego, później w Legionach. W Wojsku Polskim na.

Czy przydatne?

Definicja Piskor Tadeusz

Co znaczy PISKOR TADEUSZ: generał pol. Od 1910 czł. Związku Strzeleckiego, później w Legionach. W Wojsku Polskim na różnych stanowiskach sztabowych, adiutant Naczelnego Wodza i szef oddziału operacyjnego Naczelnego Dowództwa (1920). Później szef Biura Ścisłej Porady Wojennej, zastępca Szefa Sztabu Generalnego. 1926-31 szef tegoż sztabu, później inspektor armii. W kampanii wrześniowej dowódca Armii "Lublin". Po klęsce w niewoli niem. i na emigracji w Anglii
Słownik Prawa Kardynalne:
Co znaczy zasady ustrojowe Rzeczypospolitej szlacheckiej uchwalone poprzez sejm 1768 pod naciskiem Rosji. Były to: wolna elekcja, liberum veto, prawo do wypowiedzenia posłuszeństwa królowi, wyłączne prawo piskor tadeusz.
Słownik Procesy Norymberskie:
Co znaczy hitlerowskich zbrodniarzy wojennych prowadzone w latach 1945-47 przed Międzynar. Trybunałem Wojsk. w Norymberdze. Akt oskarżenia zarzucał przywódcom III Rzeszy między innymi: udział w spisku przeciw piskor tadeusz.
Słownik Perun:
Co znaczy słowiański bóg nieba i piorunów stojący na czele innych bóstw piskor tadeusz.

Czym jest Piskor Tadeusz znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: