pius giuseppe melchiore sarto co to jest
Definicja Pius X, Giuseppe Melchiore Sarto: nieugięty w sprawach doktryny wiary; zajął zdecydowane.

Czy przydatne?

Definicja PIUS X, GIUSEPPE MELCHIORE SARTO

Co znaczy PIUS X, GIUSEPPE MELCHIORE SARTO: papież od 1903; nieugięty w sprawach doktryny wiary; zajął zdecydowane stanowisko wobec antyklerykalnej polityki rządu franc.; zał. Papieski Instytut Biblijny, inicjator reform prawa kanonicznego; 1954 kanonizowany
Co znaczy Polska Unia Socjaldemokratyczna:
Porównanie założona w 1990 poprzez byłych działaczy PZPR z T. Fiszbachem krytycznie nastawionych wobec PRL i szukająca współpracy z NSZZ Solidarność . Przegrała w konkurencji z SLD w 1991 i skończyła swą pius x, giuseppe melchiore sarto co znaczy.
Krzyżówka Paulus Friedrich:
Dlaczego niem. marszałek; dowódca wojsk niem. oblężonych w Stalingradzie 1942-43. Wzięty do niewoli; jeden z założycieli utworzonego przy wsparciu ZSRR antyhitlerowskiego Kom. Nar. Wolne Niemcy . Od 1953 w NRD pius x, giuseppe melchiore sarto krzyżówka.
Co to jest Prusinowski Aleksy:
Jak lepiej działacz społ. i polit., ksiądz; od 1833 proboszcz w Grodzisku Wielkopol.; 1848 czł. Kom. Nar. Poznańskiego i jeden z zał. Ligi Polskiej; redaktor pism dla chłopów i rzemieślników; 1849-52 i 1860-63 pius x, giuseppe melchiore sarto co to jest.
Słownik Palatyn:
Kiedy urząd dworski od VIII w. w kraju Franków, a w dalszym ciągu w Niemczech; w Polsce średniow. tytuł p. nosił wojewoda pius x, giuseppe melchiore sarto słownik.
Czym jest Potocki Adam:
Od czego zależy konserwatywny; 1848 uczestniczył w pracach Komitetu Nar. w Krakowie; poseł do parlamentu wiedeńskiego; 1851-52 więziony poprzez Austriaków; 1851-55 prezes Tow. Rolniczego Krakowskiego; od 1861 poseł pius x, giuseppe melchiore sarto czym jest.

Czym jest Pius X, Giuseppe Melchiore znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: