marshalla plan co to jest
Definicja plan Marshalla: pomocy gosp. dla zniszczonej II wojną świat. Europy nazwany od amer. sekr.

Czy przydatne?

Definicja Plan Marshalla

Co znaczy PLAN MARSHALLA: program amer. pomocy gosp. dla zniszczonej II wojną świat. Europy nazwany od amer. sekr. stanu George'a Marshalla, przedstawiony 5 VI 1947 wspólnie z propozycją międzynar. konferencji w tej kwestii. Przyjęty jedynie poprzez 16 krajów Europy Zach. (ZSRR nie pozwoliło skorzystać z niego państwom Europy Wsch. z obawy przed ich uniezależnieniem od Moskwy) stał się fundamentem ich współpracy ekon. i polit. Pomoc gosp. w ramach P.M. w latach 1948-52 wyniosła 13 mld dol
Słownik Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego:
Co znaczy komunistom organ władzy wykonawczej mający sprawować rządy w Polsce z ramienia Krajowej Porady Narodowej, powołany 21 VII 1944 w Moskwie. Przewodn. E. Osóbka-Morawski. 22 VII 1944 ogłosił swój plan marshalla.
Słownik Palatyn:
Co znaczy urząd dworski od VIII w. w kraju Franków, a w dalszym ciągu w Niemczech; w Polsce średniow. tytuł p. nosił wojewoda plan marshalla.
Słownik Polska Unia Socjaldemokratyczna:
Co znaczy założona w 1990 poprzez byłych działaczy PZPR z T. Fiszbachem krytycznie nastawionych wobec PRL i szukająca współpracy z NSZZ Solidarność . Przegrała w konkurencji z SLD w 1991 i skończyła swą plan marshalla.

Czym jest plan Marshalla znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: