plebs co to jest
Definicja plebs: średniow. Europie najuboższa warstwa ludności miast, pozbawiona praw i.

Czy przydatne?

Definicja Plebs

Co znaczy PLEBS: 1. plebejusze; 2. w średniow. Europie najuboższa warstwa ludności miast, pozbawiona praw i obywatelstwa miejskiego, bez wpływu na życie polit., tworzyli ją: część czeladników, służba domowa, robotnicy sezonowi i tak zwany margines społ., jak żebracy, włóczędzy, zbiegowie
Słownik Port Arthur:
Co znaczy części płw. Liaotung w Chinach, strzegący wejścia do zat. Czili, a tym samym dostępu od morza do Tientsinu i Pekinu. Od 1898 dzierżawiony poprzez Rosję, która zbudowała tu bazę swojej floty plebs.
Słownik Palmerston Henry John:
Co znaczy polityk, od 1828 czł. partii konserw., potem (od 1830) liberalnej; wielokrotny min. spraw zagr., 1855-58, 1859-65 premier; zwolennik równowagi sił w Europie, doprowadził do udziału Anglii w wojnie plebs.
Słownik Powstanie Styczniowe:
Co znaczy przeciw Rosji (22 I 1863-poł. 1864) rozwinęło się w Królestwie Pol., słabiej na Litwie, Białorusi i Ukrainie; kryzys mechanizmu feudalnego, osłabienie caratu po przegranej wojnie krymskiej, postęp plebs.

Czym jest plebs znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: