gdańska poczta co to jest
Definicja poczta gdańska: urzędu pocztowego w Gdańsku (funkcjonującego tam od 1922 r.). Poczta ta.

Czy przydatne?

Definicja Poczta Gdańska

Co znaczy POCZTA GDAŃSKA: popularna nazwa pol. urzędu pocztowego w Gdańsku (funkcjonującego tam od 1922 r.). Poczta ta przeszła do historii dzięki bohaterskiej obronie jej budynku 1 IX 1939, gdzie zginęło 12 osób, a 39 wziętych do niewoli Niemcy rozstrzelali
Słownik Powstanie Sipajów 1857-58:
Co znaczy tubylczych żołnierzy ogólnonar. stworzenie przeciw Anglikom w rządzonych poprzez Kompanię Wschodnioindyjską Indiach; po zajęciu Delhi cesarzem ogłoszono Bahadura Szaha II z dyn. Ogromnych Mogołów; w poczta gdańska.
Słownik Proces Brzeski:
Co znaczy stosowane ustalenie procesu przywódców opozycji antysanacyjnej aresztowanych w 1930 i przetrzymywanych w więzieniu w Brześciu. Mechanizm odbył się X 1931-I 1932 w Warszawie. Oskarżonych o próbę poczta gdańska.
Słownik "Polowanie Na Czarownice":
Co znaczy i koloniach z angielskiego: w Ameryce Pn. późnośredniow. i wczesnonowoż. (do około poł. XVIII w.) zdarzenie społ. opierające na demaskowaniu i skazywaniu w pierwszej kolejności kobiet rzekomo poczta gdańska.

Czym jest poczta gdańska znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: