podole co to jest
Definicja Podole: stepowa na pn. od Dniestru i pd. od Wołynia. Początkowo księstwo ruskie. Od 1366.

Czy przydatne?

Definicja Podole

Co znaczy PODOLE: hist. ziemia stepowa na pn. od Dniestru i pd. od Wołynia. Początkowo księstwo ruskie. Od 1366 część zach. w granicach Polski, wsch. później obiektem sporu z Litwą do 1569. Od XV w. intensywna kolonizacja pol., którą zakłócały najazdy tatarskie i stworzenia kozackie, czego rezultatem budowa licznych twierdz, w tym najsilniejszej, Kamieńca Podolskiego. Szlachta spolonizowała się, lecz lud pozostał ruski. 1672 część P. z Kamieńcem otrzymała się Turcji, lecz 1699 znów w Polsce. W trakcie rozbiorów (1772-1793) podzielone pomiędzy Austrię i Rosję (granica na Zbruczu). Po 1918 część zach. w Polsce, od 1939 w ZSRR, od 1991 w Republice Ukrainy
Słownik Proletariusze:
Co znaczy w miastach staroż. Rzymu członkowie najuboższej warstwy społ.; nie byli w stanie płacić podatków, a jedynym ich dorobkiem było potomstwo (z łaciny proles - stąd nazwa p podole.
Słownik Ptah:
Co znaczy w staroż. Egipcie bóstwo opiekuńcze Memfis, z czasem zaliczony do bogów- -stwórców. Zobacz Apis podole.
Słownik Pałac:
Co znaczy okazała budowla, rezydencja królewska, magnacka i tak dalej, znana od staroż., brak cech obronnych; od XIX w. także siedziba instytucji (rządowych, adm., kulturalnych i tak dalej podole.

Czym jest Podole znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: