podole co to jest
Definicja Podole: stepowa na pn. od Dniestru i pd. od Wołynia. Początkowo księstwo ruskie. Od 1366.

Czy przydatne?

Definicja Podole

Co znaczy PODOLE: hist. ziemia stepowa na pn. od Dniestru i pd. od Wołynia. Początkowo księstwo ruskie. Od 1366 część zach. w granicach Polski, wsch. później obiektem sporu z Litwą do 1569. Od XV w. intensywna kolonizacja pol., którą zakłócały najazdy tatarskie i stworzenia kozackie, czego rezultatem budowa licznych twierdz, w tym najsilniejszej, Kamieńca Podolskiego. Szlachta spolonizowała się, lecz lud pozostał ruski. 1672 część P. z Kamieńcem otrzymała się Turcji, lecz 1699 znów w Polsce. W trakcie rozbiorów (1772-1793) podzielone pomiędzy Austrię i Rosję (granica na Zbruczu). Po 1918 część zach. w Polsce, od 1939 w ZSRR, od 1991 w Republice Ukrainy
Słownik Potocki Seweryn:
Co znaczy Czteroletni, czł. ros. Senatu i Porady Państwa; uczestnik wojny pol.-ros. 1792; potem współpracownik Aleksandra I; 1803-17 kurator Charkowskiego Okręgu Naukowego i współorganizator tamtejszego uniw podole.
Słownik Pankiewicz Józef:
Co znaczy rysownik i grafik. Czołowy artysta Młodej Polski o własnej formule symbolistycznej. Malował raczej we Francji. Kierując tak zwany Komitetem Paryskim zainicjował koloryzm podole.
Słownik Pakt Lanckoroński:
Co znaczy stosowane ustalenia na zawarte w Lanckoronie porozumienie endecji i PSL Piast z 17 V 1923 otwierające drogę do utworzenia koalicji zw. Chjeno-Piastem i gabinetu W. Witosa. Głównym jego postanowieniem podole.

Czym jest Podole znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: