podole co to jest
Definicja Podole: stepowa na pn. od Dniestru i pd. od Wołynia. Początkowo księstwo ruskie. Od 1366.

Czy przydatne?

Definicja Podole

Co znaczy PODOLE: hist. ziemia stepowa na pn. od Dniestru i pd. od Wołynia. Początkowo księstwo ruskie. Od 1366 część zach. w granicach Polski, wsch. później obiektem sporu z Litwą do 1569. Od XV w. intensywna kolonizacja pol., którą zakłócały najazdy tatarskie i stworzenia kozackie, czego rezultatem budowa licznych twierdz, w tym najsilniejszej, Kamieńca Podolskiego. Szlachta spolonizowała się, lecz lud pozostał ruski. 1672 część P. z Kamieńcem otrzymała się Turcji, lecz 1699 znów w Polsce. W trakcie rozbiorów (1772-1793) podzielone pomiędzy Austrię i Rosję (granica na Zbruczu). Po 1918 część zach. w Polsce, od 1939 w ZSRR, od 1991 w Republice Ukrainy
Słownik Prawo Miejskie:
Co znaczy regulaminy prawne i zwyczaje obejmujące stan mieszczański w Polsce, normalnie identyczne z prawem niemieckim; p.m. nie obejmowało plebsu podole.
Słownik Plater Władysław:
Co znaczy poseł na sejm powstańczy 1831; polityk emigracyjny, dziennikarz; 1864 agent Rządu Nar. w Szwajcarii; 1870 zorganizował na zamku w Rapperswilu Muzeum Nar. Pol., którym kierował do Zgonu podole.
Słownik Padlewski Zygmunt:
Co znaczy Czerwonych; oficer ros. artylerii konnej gwardii; uczestnik oficerskich kół rewol. w Petersburgu; od 1861 na emigracji; wykładowca polskiej szkoły wojsk. w Genui i Cuneo; od X 1862 w Warszawie czł podole.

Czym jest Podole znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: