polesie co to jest
Definicja Polesie: ruska pomiędzy Dnieprem a Bugiem, w dorzeczu Prypeci. Gł. miasto Pińsk. W XIV w.

Czy przydatne?

Definicja Polesie

Co znaczy POLESIE: bagnista kraina ruska pomiędzy Dnieprem a Bugiem, w dorzeczu Prypeci. Gł. miasto Pińsk. W XIV w. przyłączona do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1793 zajęta poprzez Rosję. Od 1921 zach. część w Polsce, od 1939 w ZSRR, dziś w Republice Białorusi
Słownik Pułaski Kazimierz:
Co znaczy amer., uczestnik konfederacji barskiej, w okresie której odniósł sporo sukcesów (zajęcie Częstochowy, Wawelu). Skłonny do akcji awanturniczych (porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego). W 1777 polesie.
Słownik Partia Pracy:
Co znaczy partia socjalist. zał. w 1900 jako federacja zrzeszająca związki zawodowe, organizacje spółdzielcze i in.; w praktyce polit. reprezentująca program prawicowego socjalizmu. Po raz pierwszy utworzyła polesie.
Słownik Piotr I Wielki:
Co znaczy Romanowów. Od 1682 panował oficjalnie, naprawdę od 1689. Od 1721 cesarz Rosji. Dokonał olbrzymich reform wewn. dążąc do modernizacji Rosji. Jego działalność dotyczyła praktycznie wszystkich dziedzin polesie.

Czym jest Polesie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: