polesie co to jest
Definicja Polesie: ruska pomiędzy Dnieprem a Bugiem, w dorzeczu Prypeci. Gł. miasto Pińsk. W XIV w.

Czy przydatne?

Definicja Polesie

Co znaczy POLESIE: bagnista kraina ruska pomiędzy Dnieprem a Bugiem, w dorzeczu Prypeci. Gł. miasto Pińsk. W XIV w. przyłączona do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1793 zajęta poprzez Rosję. Od 1921 zach. część w Polsce, od 1939 w ZSRR, dziś w Republice Białorusi
Słownik Podkanclerzy:
Co znaczy w dawnej Polsce jeden z najwyższych urzędników, zastępca kanclerza (odpowiadał za pieczęć koronną mniejszą); członek porady królewskiej, a potem senatu polesie.
Słownik Polanie:
Co znaczy 1. plemiona polskie; 2. plemię wschodniosłowiańskie, po podporządkowaniu sąsiednich plemion, stanowili fundamentalną ludność Rusi Kijowskiej polesie.
Słownik Praca Organiczna:
Co znaczy przeważnie legalnej (aczkolwiek zdarzały się niejawnej) działalności prowadzone od lat 30. XIX w., a zmierzające do podniesienia gospodarki, oświaty i kultury narodu pol.; p.o. występowała we polesie.

Czym jest Polesie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: