poliklet co to jest
Definicja Poliklet: gr., ustalił proporcje (kanon) ciała ludzkiego w sztuce, który został zmieniony.

Czy przydatne?

Definicja Poliklet

Co znaczy POLIKLET: znakomity rzeźbiarz gr., ustalił proporcje (kanon) ciała ludzkiego w sztuce, który został zmieniony w kolejnym stuleciu poprzez Lizypa; świetnym odpowiednikiem jego twórczości jest Doryforos (dosł. "niosący włócznię")
Słownik Prałat:
Co znaczy w Kościele katol. wyższy dostojnik kościelny (na przykład biskup, opat) sprawujący władzę na ustalonym terytorium; również tytuł honorowy wyższy od kanonika zwykłego poliklet.
Słownik Protokoły Mędrców Syjonu:
Co znaczy opublikowane w 1903) poprzez policję carską ( ochrana) albo czł. ros. skrajnej prawicy rzekome sprawozdanie z zebrań Żydów w Bazylei w 1897, na których omawiano plany panowania nad światem; w 1921 poliklet.
Słownik Prawo Książęce:
Co znaczy w średniow. ogół uprawnień księcia do obowiązkowych świadczeń ze strony ludności osiadłej w jego kraju; składały się na nie posługi i daniny. Zobacz także prawo polskie poliklet.

Czym jest Poliklet znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: