porozumiewawczy komitet co to jest
Definicja Polityczny Komitet Porozumiewawczy: organizacja utworzona w państwie 7 II 1940 z.

Czy przydatne?

Definicja Polityczny Komitet Porozumiewawczy

Co znaczy POLITYCZNY KOMITET POROZUMIEWAWCZY: podziemna organizacja utworzona w państwie 7 II 1940 z przedstawicieli partii: PPS-WRN, Stronnictwo Nar., Stronnictwo Ludowe i przedstawicieli ZWZ jako ciało doradcze i opiniodawcze przy Delegaturze Rządu. W VI 1940 przekształcił się w Kluczowy Komitet Polityczny (po czym dołączyło się Stronnictwo Pracy)
Słownik Potocki Ignacy:
Co znaczy polit., 1791-94 marszałek w. litew.; 1773 czł. Komisji Nauki Narodowej; incjator powołania Tow. do Ksiąg Elementarnych (przewodniczący); 1778-80 stał na czele Porady Nieustającej; w okresie Sejmu polityczny komitet porozumiewawczy.
Słownik Plan Trzyletni 1947-49:
Co znaczy pierwszy wieloletni plan gosp. w PRL. Jego celem była odbudowa państwie. Realizacji p. towarzyszyły: centralizacja kierowania i ignorowanie praw ekon polityczny komitet porozumiewawczy.
Słownik Plan Schlieffena:
Co znaczy wojny na dwa fronty przygotowany poprzez szefa niem. sztabu generalnego (1891-1905) gen. A. von Schlieffena. Zakładał atak na Francję od pn. wsch. przez nieumocnioną granicę z Belgią, a po szybkim polityczny komitet porozumiewawczy.

Czym jest Polityczny Komitet znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: