porozumiewawczy komitet co to jest
Definicja Polityczny Komitet Porozumiewawczy: organizacja utworzona w państwie 7 II 1940 z.

Czy przydatne?

Definicja Polityczny Komitet Porozumiewawczy

Co znaczy POLITYCZNY KOMITET POROZUMIEWAWCZY: podziemna organizacja utworzona w państwie 7 II 1940 z przedstawicieli partii: PPS-WRN, Stronnictwo Nar., Stronnictwo Ludowe i przedstawicieli ZWZ jako ciało doradcze i opiniodawcze przy Delegaturze Rządu. W VI 1940 przekształcił się w Kluczowy Komitet Polityczny (po czym dołączyło się Stronnictwo Pracy)
Słownik Permisywizm:
Co znaczy szeroko rozpowszechniona w XX w. postawa społ.-moralna pobłażliwa wobec kontrowersyjnych poglądów i zachowań, dająca sposobność swobodnego wyboru, pozostawiająca swobodę decyzji polityczny komitet porozumiewawczy.
Słownik Prowincja:
Co znaczy imperium rzym. terytorium podbite, pod zarządem prokonsula albo propretora; 2. w Kościele katol. jednostka administracji terytorialnej: kilka biskupstw z metropolitą na czele albo kilka klasztorów z polityczny komitet porozumiewawczy.
Słownik Ptolemeusze, Lagidzi:
Co znaczy pochodzenia maced. wywodząca się od jednego ze współpracowników Aleksandra Wielkiego, wodza Ptolemeusza I Sotera. Władali Egiptem od 305 do 30 przed naszą erą Zobacz monarchie hellenistyczne polityczny komitet porozumiewawczy.

Czym jest Polityczny Komitet znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: