czarownice polowanie co to jest
Definicja polowanie na czarownice : i koloniach z angielskiego: w Ameryce Pn. późnośredniow. i.

Czy przydatne?

Definicja "Polowanie Na Czarownice"

Co znaczy "POLOWANIE NA CZAROWNICE": 1. w Europie Zach. i koloniach z angielskiego: w Ameryce Pn. późnośredniow. i wczesnonowoż. (do około poł. XVIII w.) zdarzenie społ. opierające na demaskowaniu i skazywaniu w pierwszej kolejności kobiet rzekomo oddających cześć diabłu, rzucających uroki i czary. Olbrzymią rolę w umocnieniu przekonania o występnych czynach czarownic odegrała robota H. Kraemera i J. Sprengera Malleus maleficarum (Młot na czarownice) z 1486 wielokrotnie wznawiana w XVI i XVII w. Tortury użytkowane w trakcie przesłuchiwania podejrzanych kobiet prowadziły do ujawniania poprzez nich następnych wspólniczek, co rozszerzało łańcuch podejrzanych. Szczyt polowań przypadł na moment od połowy XVI do końca XVII w. 75% mechanizmów odbyło się w Cesarstwie Niem., Francji i Szwajcarii. Najmniej mechanizmów zanotowano na wsch. Europy (Litwa, Moskwa). Szacuje się, Iż w l. 1450-1750 miało miejsce około 110 000 mechanizmów. W XVIII w. pod wpływem Oświecenia kolejni władcy zakazywali mechanizmów o czary; 2. termin stosowany czasem na ustalenie zapoczątkowanej w stanach zjednoczonych ameryki około 1950 poprzez senatora J. McCarthy'ego akcji demaskowania prawdziwych i domniemanych agentów ZSRR w administracji i życiu publicznym. Zobacz także maccartyzm
Słownik Pax Romana:
Co znaczy hasło głoszone poprzez propagandę cesarskiego Rzymu w dobie Oktawiana Augusta (stąd również w wersji pax Augusta) zachwalające niewątpliwe korzyści (spokój i bezpieczeństwo) płynące z panowania rzym "polowanie na czarownice".
Słownik Polska Organizacja Wojskowa:
Co znaczy tworzona od VIII 1914 poprzez piłsudczyków sekretna organizacja mająca przygotować przyszłe kadry wojska pol., prowadzić wywiad, ewentualnie wyzwalać dany teren. W 1918 rozbrajała Niemców "polowanie na czarownice".
Słownik Powstanie Wielkopolskie:
Co znaczy 1806, gdy po rozbiciu gł. armii prus. wojska franc. wkroczyły do Wielkopolski; na wezwanie J.H. Dąbrowskiego organizowały się oddziały powstańcze, które usuwały władze prus. i rozbrajały garnizony "polowanie na czarownice".

Czym jest polowanie na czarownice znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: