polska partia socjaltyczna co to jest
Definicja Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego: PPS, utworzona w 1893; miała program społ.

Czy przydatne?

Definicja Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego

Co znaczy POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA ZABORU PRUSKIEGO: partia związana z PPS, utworzona w 1893; miała program społ. i polit. zbliżony do PPS, do 1913 uważana za część Socjaldemokr. Partii Niemiec; niewielka liczebnie (1910 liczyła około 2,2 tys. czł., gł. na Górnym Śląsku); w 1919 połączyła się z PPS. Działacze: J. Biniszkiewicz, E. Golde-Stróżecka, F. Morawski
Słownik Pierwsza Kompania Kadrowa:
Co znaczy ze szkolonych w Galicji organizacji strzeleckich, która 6 VIII 1914 wyruszyła z Krakowa do zaboru ros. celem wywołania tam stworzenia nar. Aczkolwiek powiodło się jej opanować Kielce, do stworzenia polska partia socjalistyczna zaboru pruskiego.
Słownik Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji I Śląska:
Co znaczy w 1892 we Lwowie; dążyła do poprawy sytuacji ekon. robotników, walczyła z klerykalizmem i konserwatystami, organizowała oświatę i spółdzielczość robotn.; od 1897 miała swoich posłów w parlamencie polska partia socjalistyczna zaboru pruskiego.
Słownik Plebs:
Co znaczy średniow. Europie najuboższa warstwa ludności miast, pozbawiona praw i obywatelstwa miejskiego, bez wpływu na życie polit., tworzyli ją: część czeladników, służba domowa, robotnicy sezonowi i tak polska partia socjalistyczna zaboru pruskiego.

Czym jest Polska Partia Socjalistyczna znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: