polska partia socjaltyczna co to jest
Definicja Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego: PPS, utworzona w 1893; miała program społ.

Czy przydatne?

Definicja Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego

Co znaczy POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA ZABORU PRUSKIEGO: partia związana z PPS, utworzona w 1893; miała program społ. i polit. zbliżony do PPS, do 1913 uważana za część Socjaldemokr. Partii Niemiec; niewielka liczebnie (1910 liczyła około 2,2 tys. czł., gł. na Górnym Śląsku); w 1919 połączyła się z PPS. Działacze: J. Biniszkiewicz, E. Golde-Stróżecka, F. Morawski
Słownik Podkanclerzy:
Co znaczy w dawnej Polsce jeden z najwyższych urzędników, zastępca kanclerza (odpowiadał za pieczęć koronną mniejszą); członek porady królewskiej, a potem senatu polska partia socjalistyczna zaboru pruskiego.
Słownik Podolacy:
Co znaczy konserwatystów wschodniogalic.; ugrupowanie polit. istniejące od lat 60. XIX w. do 1918; opowiadali się za autonomią Galicji, przeciwstawiali się ukr. ruchowi nar.; na pocz. XX w. zbliżyli się do polska partia socjalistyczna zaboru pruskiego.
Słownik Polski Związek Ludowy:
Co znaczy zał. w 1904 w Królestwie Pol.; opowiadał się za autonomią Królestwa Pol. (spolszczenie szkolnictwa, administracji i sądownictwa); w momencie rewolucji 1905-07 zbliżył się do PPS; 1907 rozbity polska partia socjalistyczna zaboru pruskiego.

Czym jest Polska Partia Socjalistyczna znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: