polska partia socjaltyczna co to jest
Definicja Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego: PPS, utworzona w 1893; miała program społ.

Czy przydatne?

Definicja Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego

Co znaczy POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA ZABORU PRUSKIEGO: partia związana z PPS, utworzona w 1893; miała program społ. i polit. zbliżony do PPS, do 1913 uważana za część Socjaldemokr. Partii Niemiec; niewielka liczebnie (1910 liczyła około 2,2 tys. czł., gł. na Górnym Śląsku); w 1919 połączyła się z PPS. Działacze: J. Biniszkiewicz, E. Golde-Stróżecka, F. Morawski
Słownik Pierwsza Dywizja Im. Tadeusza Kościuszki:
Co znaczy wojsk. tworzona od 8 V 1943 w Sielcach nad Oką pod patronatem Związku Patriotów Polskich, mająca walczyć u boku Armii Czerwonej z Niemcami. Dow. był płk Z. Berling. 12-13 X 1943 stoczyła pierwszą polska partia socjalistyczna zaboru pruskiego.
Słownik Purytanie:
Co znaczy zwolennicy przeprowadzenia reformacji w duchu kalwińskim i oczyszczenia Kościoła anglikańskiego z tego, co w nim pozostało z katolicyzmu. Przeciwnicy hierarchii kościelnej. Purytanie odegrali sporą polska partia socjalistyczna zaboru pruskiego.
Słownik Polsko-Radziecki Pakt Nieagresji:
Co znaczy podpisany 25 VII 1932 w Moskwie; przewidywał wyrzeczenie się wojny i wstrzymanie się od uczestnictwa w układach skierowanych przeciw drugiej stronie. W 1934 został przedłużony na 10 lat polska partia socjalistyczna zaboru pruskiego.

Czym jest Polska Partia Socjalistyczna znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: