polska zjednoczona partia co to jest
Definicja Polska Zjednoczona Partia Robotnicza: utworzona 15 XII 1948 na Kongresie Zjednoczeniowym.

Czy przydatne?

Definicja POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA

Co znaczy POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA: partia komunist. utworzona 15 XII 1948 na Kongresie Zjednoczeniowym PPR i PPS. W latach PRL była partią dominującą (co zostało wpisane do konstytucji dopiero poprawką z 1976), kierowała całym życiem polit., gosp., kulturalnym, naukowym. Utraciła władzę dopiero po 1989. Rozwiązano ją ostatecznie 29 I 1990. Czołowe postacie: B. Bierut, W. Gomułka, E. Gierek, W. Jaruzelski
Co znaczy Poznański Czerwiec 1956:
Porównanie wydarzeń zapoczątkowanych strajkiem robotników Zakładów im. J. Stalina w Poznaniu nareszcie czerwca 1956, do którego przyłączyli się pracownicy innych zakładów miasta. Gdyż delegacja centrali polska zjednoczona partia robotnicza co znaczy.
Krzyżówka Plan Rapackiego:
Dlaczego publicznie w 1957 poprzez polskiego min. spraw zagr. A. Rapackiego zakładał powstanie bezatomowej strefy bezpieczeństwa w Europie Środk. Miał służyć zmniejszeniu napięcia pomiędzy Wschodem a Zachodem polska zjednoczona partia robotnicza krzyżówka.
Co to jest Pieczyngowie:
Jak lepiej plemion tur. zamieszkujących w IX-XI w. stepy nadczarnomorskie, najeżdżających Bizancjum, Węgry i Ruś. Pokonani poprzez Jarosława Mądrego w 1036 przenieśli się nad środk. Dunaj, gdzie padli ofiarą polska zjednoczona partia robotnicza co to jest.
Słownik Putin Władimir:
Kiedy Rosyjskiej od VIII 1999 po ataku Czeczeńców na Dagestan, od 31 XII 1999 równocześnie p.o. prezydenta tego państwie po B. Jelcynie, który wskazał go na swego następcę. Przedtem sporo lat w wywiadzie polska zjednoczona partia robotnicza słownik.
Czym jest Pospolite Ruszenie:
Od czego zależy pocz. średniow. do pocz. XIX w. ogół powołanych poprzez władcę mężczyzn zobowiązanych do służby wojsk.; 2. w nie wszystkich krajach euro. (Austria, Austro-Węgry, Niemcy, Rosja, ZSRR) w XIX i XX w polska zjednoczona partia robotnicza czym jest.

Czym jest Polska Zjednoczona Partia znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: