polska zjednoczona partia co to jest
Definicja Polska Zjednoczona Partia Robotnicza: utworzona 15 XII 1948 na Kongresie Zjednoczeniowym.

Czy przydatne?

Definicja POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA

Co znaczy POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA: partia komunist. utworzona 15 XII 1948 na Kongresie Zjednoczeniowym PPR i PPS. W latach PRL była partią dominującą (co zostało wpisane do konstytucji dopiero poprawką z 1976), kierowała całym życiem polit., gosp., kulturalnym, naukowym. Utraciła władzę dopiero po 1989. Rozwiązano ją ostatecznie 29 I 1990. Czołowe postacie: B. Bierut, W. Gomułka, E. Gierek, W. Jaruzelski
Słownik Pius VII, Barnabo Luigi Gregorio Chiaramonti:
Co znaczy zawarł konkordat z Francją napoleońską 1801, po odmowie przystąpienia do blokady kontynentalnej Kraj Kościelne włączono do Królestwa Włoskiego, papież przebywał w areszcie domowym (1809-14 polska zjednoczona partia robotnicza co to jest.
Słownik Pius IX, Giovanni Maria Mastai Ferretti:
Co znaczy początkowo zwolennik liberalizmu i samodzielności Włoch; w trakcie rewolucji 1848 opuścił Rzym, po powrocie w 1850 umacniał autorytet papiestwa, zwalczał ruchy nar. w Kraju Kościelnym; z jego polska zjednoczona partia robotnicza definicja.
Słownik "Potiomkin":
Co znaczy 27) VI 1905 został opanowany poprzez zbuntowanych marynarzy; było to pierwsze rewol. wystąpienie w armii i flocie carskiej; po zawinięciu P. do portu w Konstancy Rumuni zwrócili okręt władzom polska zjednoczona partia robotnicza co znaczy.

Czym jest Polska Zjednoczona Partia znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: