polski komariat plebcytowy co to jest
Definicja Polski Komisariat Plebiscytowy w Bytomiu: reprezentująca pol. interesy nar. i.

Czy przydatne?

Definicja POLSKI KOMISARIAT PLEBISCYTOWY W BYTOMIU

Co znaczy POLSKI KOMISARIAT PLEBISCYTOWY W BYTOMIU: organizacja reprezentująca pol. interesy nar. i koordynująca propagandę plebiscytową w momencie poprzedzającym plebiscyt górnośląski (1920-21). Komisarzem został mianowany W. Korfanty. Komisariat dzielił się na sporo wydziałów (od aprowizacji po szkolnictwo), pełniąc w praktyce funkcje regionalnego rządu. Zatrudniał łącznie 1000 osób. Finansowany był poprzez rząd pol. i z dobrowolnych datków Polaków wszystkich zaborów. Zorganizował sieć terenową aparatu plebiscytowego
Słownik Paine Thomas:
Co znaczy amer. poeta polityczny, zwolennik niepodległości kolonii amer. Jego broszura Zdrowy rozsądek przyśpieszyła amer. deklarację niepodległości. Później w Europie w obronie rewolucji franc. napisał głośne polski komisariat plebiscytowy w bytomiu co to jest.
Słownik Powstanie Węgierskie:
Co znaczy Węgrów przeciw stalinowskiemu reżimowi komunist., wywołane 23 X 1956 ostrzelaniem manifestacji solidarności z Polską, co spowodowało walki zbrojne. Nowym sekr. partii komunist. został J. Kadar polski komisariat plebiscytowy w bytomiu definicja.
Słownik Paulus Friedrich:
Co znaczy niem. marszałek; dowódca wojsk niem. oblężonych w Stalingradzie 1942-43. Wzięty do niewoli; jeden z założycieli utworzonego przy wsparciu ZSRR antyhitlerowskiego Kom. Nar. Wolne Niemcy . Od 1953 w NRD polski komisariat plebiscytowy w bytomiu co znaczy.

Czym jest Polski Komisariat znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: