polski komariat plebcytowy co to jest
Definicja Polski Komisariat Plebiscytowy w Bytomiu: reprezentująca pol. interesy nar. i.

Czy przydatne?

Definicja Polski Komisariat Plebiscytowy W Bytomiu

Co znaczy POLSKI KOMISARIAT PLEBISCYTOWY W BYTOMIU: organizacja reprezentująca pol. interesy nar. i koordynująca propagandę plebiscytową w momencie poprzedzającym plebiscyt górnośląski (1920-21). Komisarzem został mianowany W. Korfanty. Komisariat dzielił się na sporo wydziałów (od aprowizacji po szkolnictwo), pełniąc w praktyce funkcje regionalnego rządu. Zatrudniał łącznie 1000 osób. Finansowany był poprzez rząd pol. i z dobrowolnych datków Polaków wszystkich zaborów. Zorganizował sieć terenową aparatu plebiscytowego
Słownik Palestyna:
Co znaczy części basenu M. Śródziemnego; nazwa od Filistynów; kraina hist. na Bliskim Wsch. (aktualnie raczej w Izraelu i częściowo w Jordanii); pierwotnie zamieszkiwana poprzez plemiona kananejskie ( Semici polski komisariat plebiscytowy w bytomiu.
Słownik Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji I Śląska:
Co znaczy w 1892 we Lwowie; dążyła do poprawy sytuacji ekon. robotników, walczyła z klerykalizmem i konserwatystami, organizowała oświatę i spółdzielczość robotn.; od 1897 miała swoich posłów w parlamencie polski komisariat plebiscytowy w bytomiu.
Słownik Piechota Węgierska:
Co znaczy wprowadzonej poprzez Stefana Batorego (początkowo złożona z Węgrów). P.w. organizowano w niewielkie jednostki - chorągwie (100-200 ludzi) uzbrojone w rusznice, dardy, szable i siekierki. Od poł. XVII polski komisariat plebiscytowy w bytomiu.

Czym jest Polski Komisariat znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: