polski korpus przysposobienia co to jest
Definicja Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia: formacja zał. poprzez rząd bryt. w 1946 w.

Czy przydatne?

Definicja Polski Korpus Przysposobienia I Rozmieszczenia

Co znaczy POLSKI KORPUS PRZYSPOSOBIENIA I ROZMIESZCZENIA: paramilitarna formacja zał. poprzez rząd bryt. w 1946 w celu przygotowania byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie do cywilnego życia na emigracji w W. Brytanii albo jej koloniach. Istniał do 1949
Słownik Prawo Niemieckie:
Co znaczy regulaminów i norm przeniesionych do Polski z Niemiec z końcem XII w., zwł. prawo magdeburskie, i dostosowanych do miejscowych potrzeb. Posługiwano się p.n. przy lokacji wsi i miast i tworzeniu w polski korpus przysposobienia i rozmieszczenia.
Słownik Politeizm:
Co znaczy wielobóstwo, forma religii oparta na przekonaniu o istnieniu wielu istot boskich, którym oddaje się cześć polski korpus przysposobienia i rozmieszczenia.
Słownik Podwody:
Co znaczy w dawnej Polsce świadczenia na rzecz monarchy albo rodzaj pańszczyzny, opierające na zapewnieniu poprzez chłopów środków transportu dla panującego albo jego urzędników bądź feudała polski korpus przysposobienia i rozmieszczenia.

Czym jest Polski Korpus Przysposobienia znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: