ludowy związek polski co to jest
Definicja Polski Związek Ludowy: zał. w 1904 w Królestwie Pol.; opowiadał się za autonomią.

Czy przydatne?

Definicja Polski Związek Ludowy

Co znaczy POLSKI ZWIĄZEK LUDOWY: organizacja polit. zał. w 1904 w Królestwie Pol.; opowiadał się za autonomią Królestwa Pol. (spolszczenie szkolnictwa, administracji i sądownictwa); w momencie rewolucji 1905-07 zbliżył się do PPS; 1907 rozbity aresztowaniami; działacze: S.J. Brzeziński, W. Kruszewski; organ prasowy: "Zaranie"
Słownik Podkanclerzy:
Co znaczy w dawnej Polsce jeden z najwyższych urzędników, zastępca kanclerza (odpowiadał za pieczęć koronną mniejszą); członek porady królewskiej, a potem senatu polski związek ludowy.
Słownik Powstania Kozackie:
Co znaczy zaporoskich przeciw władzy Rzeczypospolitej wywołane dążeniem do rozszerzenia rejestru kozackiego (a więc liczby Kozaków na służbie pol.), oporem przeciw ograniczaniu rozbójniczych wypraw na polski związek ludowy.
Słownik Powstanie Tkaczy Śląskich:
Co znaczy wystąpienie niem. tkaczy 3-5 VI 1844 w Bielawie i Pieszycach na Dolnym Śląsku, wywołane gwałtownym obniżeniem płac, bezrobociem i drożyzną; stłumione poprzez wojsko prus.; zginęło 11 osób, rannych polski związek ludowy.

Czym jest Polski Związek Ludowy znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: