ludowe stronnictwo polskie co to jest
Definicja Polskie Stronnictwo Ludowe: chłopska partia polit. zał. 28 VII 1895 w Rzeszowie, do 1903.

Czy przydatne?

Definicja Polskie Stronnictwo Ludowe

Co znaczy POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 1. pierwsza chłopska partia polit. zał. 28 VII 1895 w Rzeszowie, do 1903 występowała jako Stronnictwo Ludowe; założycielami byli: J. Bojko, J. Stapiński i B. Wysłouch; początkowo w swej działalności koncentrowała się na walce wyborczej, w 1903 przyjęto nowy program; po 1908 PSL prowadziło politykę ugodową, w parlamencie wiedeńskim współpracowało z konserwatystami galic.; w 1913 wskutek rozłamu powstały PSL "Lewica" i PSL "Piast"; organem prasowym był "Przyjaciel Ludu"; 2. ugrupowanie powstałe 22 VIII 1945 r. w Warszawie nawiązujące do przedwojennego Stronnictwa Ludowego. Największa niezależna od komunistów partia z S. Mikołajczykiem na czele. Po sfałszowanych wyborach w 1947 i krwawych represjach wobec jej działaczy zlikwidowana poprzez wcielenie do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego; 3. partia powstała po przekształceniu ZSL w 1989 w PSL "Odrodzenie", a w dalszym ciągu PSL. Po wyborach parlamentarnych w 1993 partia współrządząca w koalicji z SLD. Od 1997 ponownie w opozycji wobec rządzącego obozu postsolidarnościowego
Słownik Podgrodzie:
Co znaczy osada zakładana w bezpośrednim sąsiedztwie grodu. Mieszkańcy trudnili się rzemiosłem, handlem (organizowali targi), transportem i tak dalej, ponadto rolnictwem i hodowlą; zaopatrywali gród. Z czasem polskie stronnictwo ludowe.
Słownik Proletariat:
Co znaczy Socyalno-Rewolucyjna Partia Proletariat , Pierwszy Proletariat , ogromny Proletariat - pierwsza partia robotn. zał. poprzez L. Waryńskiego 1 IX 1882; program mówił o obaleniu kapitalizmu i polskie stronnictwo ludowe.
Słownik Pismo Klinowe:
Co znaczy Bliskim Wsch. odmiana pisma stworzona poprzez Sumerów, nazwa od kształtu znaków odciskanych na glinianych tabliczkach dzięki kawałka trzciny. Miała charakter ideograficzno-sylabiczny. Zobacz także polskie stronnictwo ludowe.

Czym jest Polskie Stronnictwo Ludowe znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: