polsko radziecki układ co to jest
Definicja polsko-radziecki układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej: 1945.

Czy przydatne?

Definicja Polsko-Radziecki Układ O Przyjaźni, Pomocy Wzajemnej I Współpracy Powojennej

Co znaczy POLSKO-RADZIECKI UKŁAD O PRZYJAŹNI, POMOCY WZAJEMNEJ I WSPÓŁPRACY POWOJENNEJ: podpisany 21 IV 1945 pomiędzy rządem radz. i Rządem Tymczasowym RP na 20 lat zobowiązywał strony do wspólnej walki z III Rzeszą i ścisłej powojennej współpracy. Został odnowiony w 1965 na 20 lat i w 1985 na 30 lat
Słownik Pireus:
Co znaczy Grecji w aglomeracji Aten, w staroż. miasto i od wojen perskich gł. port Aten połączony z nimi w V w. przed naszą erą Długimi Murami. Odegrał najważniejszą rolę w rozwoju gosp. i wzroście zamożności polsko-radziecki układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej.
Słownik Polska Ludowa:
Co znaczy propagandowa nazwa Polski po 1944, stosowana zamiennie z obowiązującą oficjalnie od konstytucji 1952 nazwą oficjalną Polska Rzeczpospolita Ludowa (akronim PRL, po 1989 również Peerel polsko-radziecki układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej.
Słownik Partie Koncesjonowane:
Co znaczy pozwolono bez przeszkód działać w Polsce po 1945 (PPS, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne) pod ścisłą kontrolą sojuszniczej PPR, a później PZPR. Regularnie kierowane poprzez działaczy polsko-radziecki układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej.

Czym jest polsko-radziecki układ o znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: