polsko radziecki układ co to jest
Definicja polsko-radziecki układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej: 1945.

Czy przydatne?

Definicja Polsko-Radziecki Układ O Przyjaźni, Pomocy Wzajemnej I Współpracy Powojennej

Co znaczy POLSKO-RADZIECKI UKŁAD O PRZYJAŹNI, POMOCY WZAJEMNEJ I WSPÓŁPRACY POWOJENNEJ: podpisany 21 IV 1945 pomiędzy rządem radz. i Rządem Tymczasowym RP na 20 lat zobowiązywał strony do wspólnej walki z III Rzeszą i ścisłej powojennej współpracy. Został odnowiony w 1965 na 20 lat i w 1985 na 30 lat
Słownik Państwo Teokratyczne:
Co znaczy kraj, gdzie władza duchowna i świecka są połączone (zazwyczaj w rękach osób duchownych); w jego polityce dominują cele rel polsko-radziecki układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej.
Słownik Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast":
Co znaczy utworzona 1 II 1914 wskutek rozłamu w Pol. Stronnictwie Ludowym. Powstało wokół działaczy skupionych przy piśmie Piast . W trakcie I wojny świat. aż do 1917 w NKN. W II Rzeczypospolitej jedna z polsko-radziecki układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej.
Słownik Pierestrojka:
Co znaczy nazwa procesu liberalizacji mechanizmu komunist. rozpoczętego i realizowanego poprzez sekr. generalnego KPZR M. Gorbaczowa w latach 1985-91. Celem było ulepszenie rządów partii komunist. i umocnienie polsko-radziecki układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej.

Czym jest polsko-radziecki układ o znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: