arthur port co to jest
Definicja Port Arthur: części płw. Liaotung w Chinach, strzegący wejścia do zat. Czili, a tym samym.

Czy przydatne?

Definicja Port Arthur

Co znaczy PORT ARTHUR: port wojenny w pd. części płw. Liaotung w Chinach, strzegący wejścia do zat. Czili, a tym samym dostępu od morza do Tientsinu i Pekinu. Od 1898 dzierżawiony poprzez Rosję, która zbudowała tu bazę swojej floty dalekowschodniej. Niespodziewany atak jap. na P.A. 9 II 1904 zaczął wojnę ros.-jap. Poprzez sporo miesięcy P.A. był oblężony, skapitulował w I 1905. Później w posiadaniu Japonii do 1945, w dalszym ciągu pod zarządem chiń.-radz., w 1955 oddany ChRL
Słownik Pangermanizm:
Co znaczy powstała w XIX w., głosząca zjednoczenie całej ludności mówiącej po niem. i hol. Hasła takie głosił w szczególności powstały w 1891 Związek Wszechniemiecki (Alldeutscher Verband). Idee te podjął port arthur.
Słownik Pijarzy:
Co znaczy 1597 r., zatwierdzony w XVII w. poprzez papieża, znany raczej z prowadzenia szkół w Austrii, Polsce i na Węgrzech. W Polsce szczególnie zasłużył się w XVIII w. w reformie szkolnictwa. Zobacz także port arthur.
Słownik Princip Gawrilo:
Co znaczy czł. organizacji Młoda Bośnia; 28 VI 1914 dokonał zamachu na arcyks. Franciszka Ferdynanda w Sarajewie; skazany na 20 lat więzienia, zmarł w więzieniu w Teresinie. Zamach na arcyks. sprowokował port arthur.

Czym jest Port Arthur znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: