ignacy potocki co to jest
Definicja Potocki Ignacy: polit., 1791-94 marszałek w. litew.; 1773 czł. Komisji Nauki Narodowej.

Czy przydatne?

Definicja Potocki Ignacy

Co znaczy POTOCKI IGNACY: działacz i poeta polit., 1791-94 marszałek w. litew.; 1773 czł. Komisji Nauki Narodowej; incjator powołania Tow. do Ksiąg Elementarnych (przewodniczący); 1778-80 stał na czele Porady Nieustającej; w okresie Sejmu Czteroletniego jeden z przywódców stronnictwa patriotycznego, zwolennik reform prawno-ustrojowych i sojuszu z Prusami; współtwórca Konstytucji 3 maja; od 1792 na emigracji, współautor książki O ustanowieniu i upadku Konstytucji polskiej 3-go maja; 1794 czł. Porady Najwyższej Nar. (odpowiadał za politykę zagr.); 1794-96 więziony w Petersburgu, potem osiadł w Galicji
Słownik Patriarcha, Praojciec:
Co znaczy praojcowie ludzkości (na przykład biblijny Adam, Noe); 2. protoplasta rodu (nieraz legendarny), w ustroju rodowym głowa rodu; 3. tytuł biskupów ważniejszych stolic biskupich we inicjalnym potocki ignacy.
Słownik Pakt Bagdadzki:
Co znaczy zawarty z inicjatywy USA w 1955 poprzez Irak, Iran, Pakistan, Turcję i W. Brytanię w celu powstrzymania agresywnej polityki ZSRR. Z chwilą wycofania się z niego Iraku (1958) przekształcony w CENTO potocki ignacy.
Słownik Przemysł Ottokar II:
Co znaczy 1253 z dyn. Przemyślidów, tata Wacława II. W 1251 zajął Austrię, w dalszym ciągu Styrię, Karyntię i Krainę. Jako jeden z najpotężniejszych władców pośród książąt Rzeszy Niem. ubiegał się o koronę w potocki ignacy.

Czym jest Potocki Ignacy znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: