powstania śląskie 1919 co to jest
Definicja powstania śląskie 1919-21: powstaniem wielkopol. miały zademonstrować wolę Górnoślązaków.

Czy przydatne?

Definicja Powstania Śląskie 1919-21

Co znaczy POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919-21: zainspirowane powstaniem wielkopol. miały zademonstrować wolę Górnoślązaków przyłączenia do Polski. Już na pocz. 1919 powstała tu Polska Organizacja Wojskowa, przygotowując walki o Śląsk. Zaognił sytuację terror niemiecki; 1. stworzenie wybuchło 16/17 VIII 1919 w konsekwencji masakry górników w kopalni "Mysłowice". Objęło przewarzająca część okręgu przemysłowego, pow. pszczyński i rybnicki. Zyskało spory odzew w społeczeństwie Polski, jednak wobec złej ogólnej sytuacji państwie nie uzyskało poparcia rządu pol. Po 7 dniach zostało stłumione; 2. stworzenie wybuchło 19/20 VIII 1920 w momencie zagrożenia Polski poprzez Armię Czerwoną i z obawy przed podłączeniem w tym momencie siłą Śląska do Niemiec (mimo sprawowania już władzy na terenie plebiscytowym poprzez Komisję Międzysojuszniczą). Bezpośrednią powodem wybuchu stało się zamordowanie polskiego lekarza i zdemolowanie Pol. Komisariatu Plebiscytowego, redakcji pol. gazet i pol. sklepów. Doraźnym celem jego była samoobrona ludności pol. przed terrorem niem., a zwł. usuwanie policji niem. z terenu plebiscytowego. Naprawdę miało być tylko demonstracją zbrojną. Objęło przewarzająca część Górnego Śląska, jednak nie opanowało większych miast. Zakończone 25 VIII, z chwilą rozwiązania poprzez Komisję Międzysojuszniczą policji niem. i powołania mieszanej pol.-niem. policji plebiscytowej; 3. stworzenie wybuchło 2/3 V 1921 w proteście przeciw planom niekorzystnego dla Polski podziału Śląska po plebiscycie. Przywódcą był W. Korfanty. Powstańcy w liczbie około 50 tys. ludzi opanowali przewarzająca część terenu plebiscytowego aż po Odrę, jednak z racji na obecność wojsk alianckich bez większych miast okręgu przemysłowego. Na wyzwolonych terenach zaczęła działać polska Naczelna Władza z W. Korfantym jako dyktatorem. Głośne walki o Górę św. Anny (21 V-4 VI 1921). Pod naciskiem wojsk alianckich 5 VIII 1921 zawarto rozejm. Skutkiem stworzenia był korzystniejszy dla Polski podział Górnego Śląska
Słownik Piąta Kolumna:
Co znaczy się z hiszp. wojny domowej (1936) a określający sekretnych stronników wroga uprawiających szpiegostwo i sabotaż wewnątrz państwie. Powszechnie stosowany w okresie II wojny świat. na ustalenie działań powstania śląskie 1919-21.
Słownik Plan Marshalla:
Co znaczy pomocy gosp. dla zniszczonej II wojną świat. Europy nazwany od amer. sekr. stanu George'a Marshalla, przedstawiony 5 VI 1947 wspólnie z propozycją międzynar. konferencji w tej kwestii. Przyjęty powstania śląskie 1919-21.
Słownik Powstanie Mahdiego:
Co znaczy zarówno rel. (islam), jak i wyzwoleńczy wybuchło w 1885 w Sudanie, należącym oficjalnie do Egiptu. Przywódcą był podający się za proroka Muhammad Ahmad Ib Abd Allah, zw. Mahdim (a więc wysłannikiem powstania śląskie 1919-21.

Czym jest powstania śląskie 1919-21 znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: