chochołowskie powstanie co to jest
Definicja powstanie chochołowskie: górali tatrzańskich w Chochołowie 21-23 II 1846 pod wodzą.

Czy przydatne?

Definicja Powstanie Chochołowskie

Co znaczy POWSTANIE CHOCHOŁOWSKIE: zbrojne wystąpienie górali tatrzańskich w Chochołowie 21-23 II 1846 pod wodzą miejscowego organisty J.K. Andrusikiewicza i ks. L.J. Kmietowicza przeciw Austriakom; początkowo chłopi chochołowscy rozbroili strażników celnych, szykując się do ataku na Nowy Targ, plany te udaremnili Austriacy, którzy zdołali uzyskać pomoc chłopów z Czarnego Dunajca; 22 II ranni zostali Andrusikiewicz i Kmietowicz, a pozostali powstańcy poddali się
Słownik Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego:
Co znaczy PPS, utworzona w 1893; miała program społ. i polit. zbliżony do PPS, do 1913 uważana za część Socjaldemokr. Partii Niemiec; niewielka liczebnie (1910 liczyła około 2,2 tys. czł., gł. na Górnym Śląsku powstanie chochołowskie.
Słownik Ptolemeusz Klaudiusz:
Co znaczy z Aleksandrii (Egipt); jego dzieła to liczący 13 tomów Almagest - do XVI w. fundamentalny zasób informacji na temat budowy wszechświata (twierdził, Iż Ziemia jest w jego centrum), i Wstęp do powstanie chochołowskie.
Słownik Plan Dawesa:
Co znaczy reparacji niem. i udzielenia Niemcom pożyczek w wysokości 200 mln dol. na ich spłatę, przygotowany poprzez zespół amer. finansisty Ch. Dawesa i przyjęty nareszcie 1924. Przyczynił się do czasowego powstanie chochołowskie.

Czym jest powstanie chochołowskie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: