krakowskie powstanie co to jest
Definicja powstanie krakowskie: trójzaborowego stworzenia przygotowanego poprzez Tow. Demokr. Pol.

Czy przydatne?

Definicja Powstanie Krakowskie

Co znaczy POWSTANIE KRAKOWSKIE: miało być częścią trójzaborowego stworzenia przygotowanego poprzez Tow. Demokr. Pol. i krajowych konspiratorów; podjęte w nocy z 20 na 21 II w Rzeczypospolitej Krakowskiej przeciw Austriakom; po wycofaniu się z miasta Austriaków (22 II) ukonstytuował się Rząd Nar. w składzie: L. Gorzkowski, A. Grzegorzewski, J. Tyssowski; w wydanym poprzez Rząd Nar. 22 II manifeście ogłoszono zniesienie różnic stanowych i powinności feudalnych, obiecywano także nadanie ziemi bezrolnym ochotnikom i wzywano do ogólnonar. stworzenia; dyktatorem ogłosił się J. Tyssowski, jego sekretarzem został E. Dembowski, który bezskutecznie zabiegał o poparcie chłopów; klęska oddziału powstańczego A. Suchorzewskiego pod Gdowem (26 II) i Zgon Dembowskiego (27 II) przesądziły o upadku p.k.; 3 III reszta powstańców wspólnie z Tyssowskim opuściła Kraków, 4 III przekroczyła granicę prus. i złożyła broń
Słownik Polska Partia Socjalistyczna-Frakcja Rewolucyjna:
Co znaczy wskutek rozłamu PPS na starych i młodych , który dokonał się w trakcie rewolucji 1905-06; starzy , skupieni w OB PPS przeciwni masowej akcji proletariatu i ścisłej współpracy z rewol. ruchem ros powstanie krakowskie.
Słownik Pokój Praski:
Co znaczy zawarty 23 VIII 1866 kończył wojnę austr.-prus.; Austria zgodziła się na rozwiązanie Związku Niemieckiego i zrezygnowała na rzecz Prus z praw do Szlezwiku i Holsztyna powstanie krakowskie.
Słownik Papandreu Andreas:
Co znaczy gr., minister i poseł już w latach 1964-1965 w rządzie swego ojca Jeorjosa Papandreu, w dalszym ciągu na emigracji w latach 1968-1974, po powrocie do Grecji założył partię Ogólnogrecki Ruch powstanie krakowskie.

Czym jest powstanie krakowskie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: