wielkopolskie powstanie co to jest
Definicja powstanie wielkopolskie: 1806, gdy po rozbiciu gł. armii prus. wojska franc. wkroczyły do.

Czy przydatne?

Definicja Powstanie Wielkopolskie

Co znaczy POWSTANIE WIELKOPOLSKIE: 1. wybuchło w XI 1806, gdy po rozbiciu gł. armii prus. wojska franc. wkroczyły do Wielkopolski; na wezwanie J.H. Dąbrowskiego organizowały się oddziały powstańcze, które usuwały władze prus. i rozbrajały garnizony wojsk.; 2. na wieść o rewolucji w Berlinie powołano 20 III 1848 w Poznaniu Komitet Nar.; 11 IV zawarto z Prusakami układ w Jarosławiu legalizujący stworzenie pol. sił zbrojnych (3 tys.), w 4 obozach: w Książu, Miłosławiu, Pleszewie i Wrześni w zamian za obietnicę reorganizacji, a więc autonomii Wielkiego Księstwa Poznańskiego; wkrótce jednak wojska prus. rozpoczęły otwarte działanie przeciwko oddziałom pol.; 29 IV zdobyły obóz w Książu; 30 IV L. Mierosławski odniósł zwycięstwo pod Miłosławiem; 2 V odparł atak prus. pod Sokołowem k. Wrześni; szlachta przeciwna była kontynuowaniu walki i 9 V podpisano kapitulację; 3. przygotowywane poprzez Polską Organizację Wojskową zaboru prus. wybuchło 27 XII 1918 w konsekwencji zajść wywołanych przybyciem do Poznania I. Paderewskiego; dow. S. Taczak, później gen. J. Dowbór-Muśnicki; w I 1919 powstańcy, nad którymi zwierzchnictwo objęła Naczelna Porada Ludowa opanowali przewarzająca część Wielkopolski; utworzono regularną armię o liczebności 90 tys. żołnierzy i administrację pol.; ofensywę niem. na tereny powstańcze rozpoczętą nareszcie stycznia wstrzymało zawieszenie broni 16 II 1919
Słownik Powstania Kozackie:
Co znaczy zaporoskich przeciw władzy Rzeczypospolitej wywołane dążeniem do rozszerzenia rejestru kozackiego (a więc liczby Kozaków na służbie pol.), oporem przeciw ograniczaniu rozbójniczych wypraw na powstanie wielkopolskie.
Słownik Procesy Norymberskie:
Co znaczy hitlerowskich zbrodniarzy wojennych prowadzone w latach 1945-47 przed Międzynar. Trybunałem Wojsk. w Norymberdze. Akt oskarżenia zarzucał przywódcom III Rzeszy między innymi: udział w spisku przeciw powstanie wielkopolskie.
Słownik Plehwe Wiaczesław K.:
Co znaczy polityk ros.; 1902-04 min. spraw wewn.; bezwzględny realizator polityki caratu, jeden z w najwyższym stopniu reakcyjnych ministrów w dziejach Rosji; inicjator pogromów antyżyd.; zginął w zamachu powstanie wielkopolskie.

Czym jest powstanie wielkopolskie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: