wielkopolskie powstanie co to jest
Definicja powstanie wielkopolskie: 1806, gdy po rozbiciu gł. armii prus. wojska franc. wkroczyły do.

Czy przydatne?

Definicja Powstanie Wielkopolskie

Co znaczy POWSTANIE WIELKOPOLSKIE: 1. wybuchło w XI 1806, gdy po rozbiciu gł. armii prus. wojska franc. wkroczyły do Wielkopolski; na wezwanie J.H. Dąbrowskiego organizowały się oddziały powstańcze, które usuwały władze prus. i rozbrajały garnizony wojsk.; 2. na wieść o rewolucji w Berlinie powołano 20 III 1848 w Poznaniu Komitet Nar.; 11 IV zawarto z Prusakami układ w Jarosławiu legalizujący stworzenie pol. sił zbrojnych (3 tys.), w 4 obozach: w Książu, Miłosławiu, Pleszewie i Wrześni w zamian za obietnicę reorganizacji, a więc autonomii Wielkiego Księstwa Poznańskiego; wkrótce jednak wojska prus. rozpoczęły otwarte działanie przeciwko oddziałom pol.; 29 IV zdobyły obóz w Książu; 30 IV L. Mierosławski odniósł zwycięstwo pod Miłosławiem; 2 V odparł atak prus. pod Sokołowem k. Wrześni; szlachta przeciwna była kontynuowaniu walki i 9 V podpisano kapitulację; 3. przygotowywane poprzez Polską Organizację Wojskową zaboru prus. wybuchło 27 XII 1918 w konsekwencji zajść wywołanych przybyciem do Poznania I. Paderewskiego; dow. S. Taczak, później gen. J. Dowbór-Muśnicki; w I 1919 powstańcy, nad którymi zwierzchnictwo objęła Naczelna Porada Ludowa opanowali przewarzająca część Wielkopolski; utworzono regularną armię o liczebności 90 tys. żołnierzy i administrację pol.; ofensywę niem. na tereny powstańcze rozpoczętą nareszcie stycznia wstrzymało zawieszenie broni 16 II 1919
Słownik Potocki Stanisław Kostka:
Co znaczy dziennikarz, brat Ignacego; na Sejmie Czteroletnim czołowy działacz stronnictwa patriotycznego, uczestnik wojny pol.-ros. 1792; w Księstwie Warszawskim prezes Porady Stanu, dyrektor Izby Edukacyjnej powstanie wielkopolskie.
Słownik Poniatowski Michał Jerzy:
Co znaczy książę, prymas Polski (od 1784), przewodniczący Komisji Nauki Narodowej. Po II rozbiorze członek Porady Nieustającej powstanie wielkopolskie.
Słownik Purytanie:
Co znaczy zwolennicy przeprowadzenia reformacji w duchu kalwińskim i oczyszczenia Kościoła anglikańskiego z tego, co w nim pozostało z katolicyzmu. Przeciwnicy hierarchii kościelnej. Purytanie odegrali sporą powstanie wielkopolskie.

Czym jest powstanie wielkopolskie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: