warszawscy pozytywiści co to jest
Definicja pozytywiści warszawscy: raczej w Warszawie polscy zwolennicy pozytywizmu, których.

Czy przydatne?

Definicja Pozytywiści Warszawscy

Co znaczy POZYTYWIŚCI WARSZAWSCY: działający od 1871 raczej w Warszawie polscy zwolennicy pozytywizmu, których głównymi przedstawicielami byli A. Świętochowski, B. Prus, P. Chmielowski, J. Ochorowicz. Krytykowali oni stworzenia, a w nawiązaniu do idei oświecenia propagowali postęp przemysłu, rzemiosła i handlu, by dogonić cywilizacyjnie Europę zach. Starali się także o podniesienie tak poziomu oświaty, jak i warunków życia wsi w myśl, Iż chłopów należy wychować na światłych obywateli, o emancypację kobiet. Byli zwolennikami asymilacji i pełnego równouprawnienia Żydów. Zobacz także robota organiczna
Słownik Polski Korpus Posiłkowy:
Co znaczy z legionistów, którzy zdecydowali się złożyć przysięgę na wierność cesarzom Niemiec i Austrii w 1917. Na wieść o pokoju brzeskim część PKP 15/16 II 1918 wypowiedziała posłuszeństwo Niemcom i pozytywiści warszawscy.
Słownik Pucz Kappa:
Co znaczy w Niemczech poprzez W. Kappa i W. Lttwitza próba przewrotu antyrepublikańskiego. Mimo zajęcia siedziby rządu w Berlinie, wobec groźby strajku powszechnego i braku poparcia innych kół prawicowych pozytywiści warszawscy.
Słownik Pawlikowski Józef:
Co znaczy polit.; uczestnik insurekcji 1794, należał do tak zwany jakobinów pol.; na emigracji związany z Deputacją, w dalszym ciągu działacz Tow. Republikanów Pol.; jako sekretarz T. Kościuszki ogłosił w 1800 pozytywiści warszawscy.

Czym jest pozytywiści warszawscy znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: