organiczna praca co to jest
Definicja praca organiczna: przeważnie legalnej (aczkolwiek zdarzały się niejawnej) działalności.

Czy przydatne?

Definicja Praca Organiczna

Co znaczy PRACA ORGANICZNA: różne formy przeważnie legalnej (aczkolwiek zdarzały się niejawnej) działalności prowadzone od lat 30. XIX w., a zmierzające do podniesienia gospodarki, oświaty i kultury narodu pol.; p.o. występowała we wszystkich zaborach z różnym nasileniem; gł. przedstawiciele: w Poznańskiem K. Marcinkowski i G. Potworowski, w Galicji L. Sapieha, w Królestwie Pol. A. Zamoyski i millenerzy
Słownik Populizm:
Co znaczy społ. przez lansowanie prymitywnych i uproszczonych, ale bardzo popularnych haseł, bez głębszej refleksji nad możliwością ich rzeczywistej realizacji. Tendencja wielokrotnie spotykana w historii od praca organiczna.
Słownik Piskor Tadeusz:
Co znaczy 1910 czł. Związku Strzeleckiego, później w Legionach. W Wojsku Polskim na różnych stanowiskach sztabowych, adiutant Naczelnego Wodza i szef oddziału operacyjnego Naczelnego Dowództwa (1920). Później praca organiczna.
Słownik Październik 1956:
Co znaczy zmian politycznych, które po odsunięciu od władzy stalinowskiego kierownictwa PZPR doprowadziły do wyraźnego złagodzenia reżimu komunist. w PRL. Wiązało się to ze zwołanym w II 1956 XX zjazdem KPZR praca organiczna.

Czym jest praca organiczna znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: