organiczna praca co to jest
Definicja praca organiczna: przeważnie legalnej (aczkolwiek zdarzały się niejawnej) działalności.

Czy przydatne?

Definicja Praca Organiczna

Co znaczy PRACA ORGANICZNA: różne formy przeważnie legalnej (aczkolwiek zdarzały się niejawnej) działalności prowadzone od lat 30. XIX w., a zmierzające do podniesienia gospodarki, oświaty i kultury narodu pol.; p.o. występowała we wszystkich zaborach z różnym nasileniem; gł. przedstawiciele: w Poznańskiem K. Marcinkowski i G. Potworowski, w Galicji L. Sapieha, w Królestwie Pol. A. Zamoyski i millenerzy
Słownik Persja:
Co znaczy obejmujący terytorium dzisiejszego Iranu, zasiedlany od końca II tys. przed naszą erą poprzez plemiona Persów na pd. i Medów na pn. zakładających tam potem swoje państwa. Początkowo przeważali praca organiczna.
Słownik Polska Akademia Nauk:
Co znaczy Akademii Nauk ZSRR organizacja naukowa powołana 30 X 1951 (z połączenia Polskiej Akademii Zdolności i Warsz. Tow. Naukowego) teoretycznie w celu koordynowania badań, a naprawdę także kontrolowania praca organiczna.
Słownik Podbój Kosmosu:
Co znaczy przestrzeni kosmicznej poprzez człowieka zapoczątkowane wystrzeleniem poprzez ZSRR pierwszego sztucznego satelity Ziemi 4 X 1957. Największy udział miały w nim ZSRR i USA. Przełomowymi datami był praca organiczna.

Czym jest praca organiczna znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: