wiosna praska co to jest
Definicja praska wiosna : w komunist. Czechosłowacji rozpoczęty wiosną 1968 pod hasłami reform.

Czy przydatne?

Definicja "Praska Wiosna"

Co znaczy "PRASKA WIOSNA": demokr. ruch odnowy w komunist. Czechosłowacji rozpoczęty wiosną 1968 pod hasłami reform, powrotu do tradycji nar. i autentycznie socjalist.; skończony inwazją wojsk Układu Warszawskiego 21 VIII 1968. Kluczową rolę w p.w. odegrał nowy sekr. Komunist. Partii Czechosł. A. Dubczek. Po interwencji radz. przewarzająca część innych przywódców ruchu udała się na emigrację
Słownik Pańszczyzna:
Co znaczy renta odrobkowa; w dobie feudalizmu nałożony na chłopów wymóg wykonywania rozmaitych posług na rzecz pana, zwł. pracy na roli; w zamian za użytkowanie ziemi; odmiana renty feudalnej "praska wiosna".
Słownik Paweł I Romanow:
Co znaczy syn Piotra III i Katarzyny II, tata Aleksandra I i Mikołaja I. Po wstąpieniu na tron zasadniczo wymienił politykę Rosji; uwolnił uwięzionych poprzez matkę uczestników insurekcji 1794 (między innymi "praska wiosna".
Słownik Palatyn:
Co znaczy urząd dworski od VIII w. w kraju Franków, a w dalszym ciągu w Niemczech; w Polsce średniow. tytuł p. nosił wojewoda "praska wiosna".

Czym jest praska wiosna znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: