rzymskie prawo co to jest
Definicja prawo rzymskie: prawnych obowiązujących w staroż. Rzymie. Pierwszą kodyfikacją p.rz. było.

Czy przydatne?

Definicja Prawo Rzymskie

Co znaczy PRAWO RZYMSKIE: zestaw regulaminów prawnych obowiązujących w staroż. Rzymie. Pierwszą kodyfikacją p.rz. było "Prawo dwunastu tablic" z poł. V w. przed naszą erą Po blisko tysiącletnim rozwoju ostatecznie spisano p.rz. w Kodeksie Justyniana I Wielkiego. Szereg pojęć i zasad prawnych i procedur sądowych wypracowanych w staroż. Rzymie stało się fundamentem mechanizmów prawa i sądownictwa w krajach zach. i środk. Europy od średniowiecza aż po czasy współczesne
Słownik Prałat:
Co znaczy w Kościele katol. wyższy dostojnik kościelny (na przykład biskup, opat) sprawujący władzę na ustalonym terytorium; również tytuł honorowy wyższy od kanonika zwykłego prawo rzymskie.
Słownik Podolacy:
Co znaczy konserwatystów wschodniogalic.; ugrupowanie polit. istniejące od lat 60. XIX w. do 1918; opowiadali się za autonomią Galicji, przeciwstawiali się ukr. ruchowi nar.; na pocz. XX w. zbliżyli się do prawo rzymskie.
Słownik Politeizm:
Co znaczy wielobóstwo, forma religii oparta na przekonaniu o istnieniu wielu istot boskich, którym oddaje się cześć prawo rzymskie.

Czym jest prawo rzymskie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: