salickie prawo co to jest
Definicja prawo salickie: odłamów Franków (salickich) odnosząca się do spisanego najprawdopodobniej.

Czy przydatne?

Definicja Prawo Salickie

Co znaczy PRAWO SALICKIE: nazwa od jednego z odłamów Franków (salickich) odnosząca się do spisanego najprawdopodobniej z polecenia Klodwiga zbioru praw germańskich. Regulowało relacje wewn. w kraju Franków, wpłynęło między innymi na kwestię dziedziczenia tronu w średniow. Francji
Słownik Porozumienie Izraelsko-Jordańskie:
Co znaczy zawarty 26 X 1994 kończący 46-letni stan wojny pomiędzy tymi państwami, regulujący przewarzająca część spornych kwestii. Ustalono między innymi przebieg granic, problem wody z Jordanu, kwestię prawo salickie.
Słownik Polska Partia Robotnicza:
Co znaczy utworzona 5 I 1942 w Generalnej Guberni poprzez przysłaną z ZSRR grupę inicjatywną. Głosiła program masowej walki z Niemcami w ścisłej współpracy z ZSRR. Zapowiadała nacjonalizację wielkiego prawo salickie.
Słownik Potocki Stanisław:
Co znaczy wojny pol.-ros. 1792; brał udział w przygotowaniach do insurekcji kościuszkowskiej i w samym stworzeniu; od 1806 w armii Księstwa Warsz., uczestnik kampanii 1806-07, 1809 i 1812; 1813 w niewoli ros prawo salickie.

Czym jest prawo salickie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: