salickie prawo co to jest
Definicja prawo salickie: odłamów Franków (salickich) odnosząca się do spisanego najprawdopodobniej.

Czy przydatne?

Definicja PRAWO SALICKIE

Co znaczy PRAWO SALICKIE: nazwa od jednego z odłamów Franków (salickich) odnosząca się do spisanego najprawdopodobniej z polecenia Klodwiga zbioru praw germańskich. Regulowało relacje wewn. w kraju Franków, wpłynęło między innymi na kwestię dziedziczenia tronu w średniow. Francji
Słownik Pakt Wschodni:
Co znaczy min. spraw zagr. J.L. Barthou z 1934 układu z udziałem Niemiec, Francji, W. Brytanii, Włoch i ZSRR gwarantującego granice Europy Wsch. Wobec sprzeciwu zainteresowanych krajów nie zrealizowana prawo salickie co to jest.
Słownik Przemysł Ottokar I:
Co znaczy książę Czech 1192-93 i 1197, władca od 1198, z dyn. Przemyślidów; ograniczył zależność Czech od władców niem prawo salickie definicja.
Słownik Piąta Kolumna:
Co znaczy się z hiszp. wojny domowej (1936) a określający sekretnych stronników wroga uprawiających szpiegostwo i sabotaż wewnątrz państwie. Powszechnie stosowany w okresie II wojny świat. na ustalenie działań prawo salickie co znaczy.

Czym jest prawo salickie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: