salickie prawo co to jest
Definicja prawo salickie: odłamów Franków (salickich) odnosząca się do spisanego najprawdopodobniej.

Czy przydatne?

Definicja Prawo Salickie

Co znaczy PRAWO SALICKIE: nazwa od jednego z odłamów Franków (salickich) odnosząca się do spisanego najprawdopodobniej z polecenia Klodwiga zbioru praw germańskich. Regulowało relacje wewn. w kraju Franków, wpłynęło między innymi na kwestię dziedziczenia tronu w średniow. Francji
Słownik Prawo Zwyczajowe:
Co znaczy normy prawne nie pisane, jednak obowiązujące w danej społeczności na mocy zwyczaju uznanego poprzez władcę prawo salickie.
Słownik Prezydent:
Co znaczy przeważnie obieralna, jednoosobowa głowa państwa, niekiedy (w systemie prezydenckim na przykład USA) pełni również rolę szefa rządu prawo salickie.
Słownik Palmerston Henry John:
Co znaczy polityk, od 1828 czł. partii konserw., potem (od 1830) liberalnej; wielokrotny min. spraw zagr., 1855-58, 1859-65 premier; zwolennik równowagi sił w Europie, doprowadził do udziału Anglii w wojnie prawo salickie.

Czym jest prawo salickie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: