salickie prawo co to jest
Definicja prawo salickie: odłamów Franków (salickich) odnosząca się do spisanego najprawdopodobniej.

Czy przydatne?

Definicja Prawo Salickie

Co znaczy PRAWO SALICKIE: nazwa od jednego z odłamów Franków (salickich) odnosząca się do spisanego najprawdopodobniej z polecenia Klodwiga zbioru praw germańskich. Regulowało relacje wewn. w kraju Franków, wpłynęło między innymi na kwestię dziedziczenia tronu w średniow. Francji
Słownik Pliniusz Starszy:
Co znaczy rzym., poeta; zachowała się jego Historia naturalna, dzieło encyklopedyczne, gdzie zawarł ówczesną wiedzę geogr., przyrodniczą, etnograficzną i antropologiczną. Zginął w trakcie obserwacji wybuchu prawo salickie.
Słownik Problem Kurdyjski:
Co znaczy konfliktów na terenach Turcji, Iraku i Iranu jest walka narodu kurdyjskiego (około 22 mln) o swoje niepodległe kraj. To jest największy naród na świecie, który nie ma własnego państwa. Skrajne prawo salickie.
Słownik PKPG:
Co znaczy Planowania Gospodarczego powołana w 1948 przejściowo w czasach stalinowskich na miejsce CUP pod kierownictwem H. Minca do opracowania planów rozwoju ekonomiki PRL, które zostały utajnione prawo salickie.

Czym jest prawo salickie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: