proletariat co to jest
Definicja proletariat: najemnych (fizycznych i umysłowych); w węższym znaczeniu - pracownicy.

Czy przydatne?

Definicja Proletariat

Co znaczy PROLETARIAT: ogół pracowników najemnych (fizycznych i umysłowych); w węższym znaczeniu - pracownicy najemni bezpośrednio zatrudnieni w produkcji; na ziemiach pol. rozpoczął się kształtować nareszcie XVIII w.; na przełomie XIX i XX w. wyraźnie wyodrębniona ekipa, której trzon stanowili robotnicy przemysłowi
Słownik Patrycjusze:
Co znaczy uprzywilejowana warstwa społ., która posiadała pełnię praw obywatelskich. W dobie wczesnej republiki p. sprawowali władzę niepodzielnie, jednak po okresie walk z plebejuszami musieli umożliwić im proletariat.
Słownik Problem Kurdyjski:
Co znaczy konfliktów na terenach Turcji, Iraku i Iranu jest walka narodu kurdyjskiego (około 22 mln) o swoje niepodległe kraj. To jest największy naród na świecie, który nie ma własnego państwa. Skrajne proletariat.
Słownik Piechota Wybraniecka:
Co znaczy wprowadzony poprzez Stefana Batorego w wojsku pol. w 1578. W p.w. mieli służyć żołnierze wystawiani z co 20 łanu w dobrach królewskich, zwolnieni od powinności. P.w. osiągnęła max. stan około 2 tys proletariat.

Czym jest proletariat znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: