proletariat co to jest
Definicja proletariat: najemnych (fizycznych i umysłowych); w węższym znaczeniu - pracownicy.

Czy przydatne?

Definicja PROLETARIAT

Co znaczy PROLETARIAT: ogół pracowników najemnych (fizycznych i umysłowych); w węższym znaczeniu - pracownicy najemni bezpośrednio zatrudnieni w produkcji; na ziemiach pol. rozpoczął się kształtować nareszcie XVIII w.; na przełomie XIX i XX w. wyraźnie wyodrębniona ekipa, której trzon stanowili robotnicy przemysłowi
Słownik Powstanie Wielkopolskie:
Co znaczy 1806, gdy po rozbiciu gł. armii prus. wojska franc. wkroczyły do Wielkopolski; na wezwanie J.H. Dąbrowskiego organizowały się oddziały powstańcze, które usuwały władze prus. i rozbrajały garnizony proletariat co to jest.
Słownik Pokój Ryski:
Co znaczy kończący wojnę pol.-bolszewicką zawarty 18 III 1921 w Rydze pomiędzy Polską a Rosją radz. i Ukrainą radz. Granicę wsch. Polski na północy wyznaczała rz. Dźwina, a na południu Zbrucz. Przewidywano proletariat definicja.
Słownik Pryncypat:
Co znaczy forma ustroju wczesnego cesarstwa, zapoczątkowana w 27 przed naszą erą poprzez Oktawiana Augusta, gdzie w ręku cesarza skupiały się wszystkie kluczowe urzędy i władza nad armią i zarząd prowincji proletariat co znaczy.

Czym jest proletariat znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: