proletariat co to jest
Definicja proletariat: najemnych (fizycznych i umysłowych); w węższym znaczeniu - pracownicy.

Czy przydatne?

Definicja Proletariat

Co znaczy PROLETARIAT: ogół pracowników najemnych (fizycznych i umysłowych); w węższym znaczeniu - pracownicy najemni bezpośrednio zatrudnieni w produkcji; na ziemiach pol. rozpoczął się kształtować nareszcie XVIII w.; na przełomie XIX i XX w. wyraźnie wyodrębniona ekipa, której trzon stanowili robotnicy przemysłowi
Słownik Pius VII, Barnabo Luigi Gregorio Chiaramonti:
Co znaczy zawarł konkordat z Francją napoleońską 1801, po odmowie przystąpienia do blokady kontynentalnej Kraj Kościelne włączono do Królestwa Włoskiego, papież przebywał w areszcie domowym (1809-14 proletariat.
Słownik Plebiscyt Na Warmii, Mazurach I Powiślu:
Co znaczy traktatem wersalskim odbył się 11 VII 1920. Miał zadecydować o przyszłości tych ziem. Wobec równoległej wojny pol.-bolszewickiej tylko 3,4% głosów padło za podłączeniem tych terenów do Polski proletariat.
Słownik Proces "Taterników":
Co znaczy skazanie w 1969/70 na kilkuletnie wyroki więzienia kilku osób (M. Kozłowski, J. Karpiński, K. Szymborski, M. Szpakowska, M. Tworkowska) przemycających publikacje paryskiej Kultury między innymi proletariat.

Czym jest proletariat znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: