joseph pierre proudhon co to jest
Definicja Proudhon Pierre Joseph: jeden z artystów anarchizmu indywidualistycznego; przeciwnik.

Czy przydatne?

Definicja Proudhon Pierre Joseph

Co znaczy PROUDHON PIERRE JOSEPH: franc. socjalista, jeden z artystów anarchizmu indywidualistycznego; przeciwnik walki klas, opowiadał się za reformą mechanizmu kapitalistycznego; proponował zniesienie pieniądza i utworzenie banku zamiany, który przyjmowałby dostarczane wyroby i wydawałby bony
Słownik Piechota Węgierska:
Co znaczy wprowadzonej poprzez Stefana Batorego (początkowo złożona z Węgrów). P.w. organizowano w niewielkie jednostki - chorągwie (100-200 ludzi) uzbrojone w rusznice, dardy, szable i siekierki. Od poł. XVII proudhon pierre joseph.
Słownik Partia Polityczna:
Co znaczy osoby dążące do zdobycia i sprawowania władzy bądź wywierania na nią wpływu w celu zrealizowania przedtem przyjętego programu polit. P.p. o charakterze parlamentarnym najwcześniej powstały (XVIII w proudhon pierre joseph.
Słownik Powstanie Węgierskie:
Co znaczy Węgrów przeciw stalinowskiemu reżimowi komunist., wywołane 23 X 1956 ostrzelaniem manifestacji solidarności z Polską, co spowodowało walki zbrojne. Nowym sekr. partii komunist. został J. Kadar proudhon pierre joseph.

Czym jest Proudhon Pierre Joseph znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: