prus bolesław właśc co to jest
Definicja Prus Bolesław, właśc. Aleksander Głowacki: uczestnik stworzenia styczniowego; 1866-68.

Czy przydatne?

Definicja Prus Bolesław, Właśc. Aleksander Głowacki

Co znaczy PRUS BOLESŁAW, WŁAŚC. ALEKSANDER GŁOWACKI: poeta i dziennikarz; uczestnik stworzenia styczniowego; 1866-68 student Szkoły Głównej Warsz.; od 1874 pisał stałe felietony (Kroniki tygodniowe) między innymi w "Kurierze Codziennym"; związany z warsz. pozytywistami, zwolennik pracy organicznej i rozwoju cywilizacyjnego; przeciwnik rewolucji, po 1905 opowiadał się za polityką proros.; autor: Placówki (1886), Lalki (1890), Emancypantek (1894), Faraona (1897)
Słownik Podole:
Co znaczy stepowa na pn. od Dniestru i pd. od Wołynia. Początkowo księstwo ruskie. Od 1366 część zach. w granicach Polski, wsch. później obiektem sporu z Litwą do 1569. Od XV w. intensywna kolonizacja pol prus bolesław, właśc. aleksander głowacki.
Słownik Pismo Obrazkowe:
Co znaczy w najwyższym stopniu pierwotna forma pisma, gdzie rysunki oznaczały konkretne treści prus bolesław, właśc. aleksander głowacki.
Słownik Prezbiterianie:
Co znaczy pośród purytan z angielskiego: opowiadający się za wyborem urzędników kościelnych (prezbiterów) poprzez ludzi świeckich. W okresie wojny domowej w Anglii p. tworzyli umiarkowane skrzydło zwolenników prus bolesław, właśc. aleksander głowacki.

Czym jest Prus Bolesław, właśc znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: