aleksy prusinowski co to jest
Definicja Prusinowski Aleksy: działacz społ. i polit., ksiądz; od 1833 proboszcz w Grodzisku.

Czy przydatne?

Definicja Prusinowski Aleksy

Co znaczy PRUSINOWSKI ALEKSY: dziennikarz, działacz społ. i polit., ksiądz; od 1833 proboszcz w Grodzisku Wielkopol.; 1848 czł. Kom. Nar. Poznańskiego i jeden z zał. Ligi Polskiej; redaktor pism dla chłopów i rzemieślników; 1849-52 i 1860-63 poseł do sejmu prus
Słownik Proces Brzeski:
Co znaczy stosowane ustalenie procesu przywódców opozycji antysanacyjnej aresztowanych w 1930 i przetrzymywanych w więzieniu w Brześciu. Mechanizm odbył się X 1931-I 1932 w Warszawie. Oskarżonych o próbę prusinowski aleksy.
Słownik Przedrzymirski-Krukowicz Emil:
Co znaczy 1906 austr. oficer artylerii. Od 1918 w Wojsku Polskim. W 1920 dowódca pułku artylerii, później na różnych stanowiskach, w tym 1927 szef Departamentu Artylerii Min. Spraw Wojsk., dowódca dywizji prusinowski aleksy.
Słownik Prądzyński Ignacy:
Co znaczy strateg; służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol., czł. Wolnomularstwa Nar. i Tow. Patriotycznego (1); w latach 1822-24 opracował projekt budowy Kanału Augustowskiego; w stworzeniu prusinowski aleksy.

Czym jest Prusinowski Aleksy znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: