królewskie prusy co to jest
Definicja Prusy Królewskie: powstała wskutek pokoju toruńskiego w 1466 ( wojna trzynastoletnia.

Czy przydatne?

Definicja Prusy Królewskie

Co znaczy PRUSY KRÓLEWSKIE: prowincja pol. powstała wskutek pokoju toruńskiego w 1466 ( wojna trzynastoletnia); objęła: Pomorze Gdańskie, ziemie chełmińską i michałowską, okręg Malborka i Elbląga i Warmię. Do 1569 P.K. posiadały autonomię prawną i własny samo- rząd, oddzielne zjazdy stanów pruskich, skarb i mechanizm monetarny; w dalszym ciągu włączone w mechanizm administracji Rzeczypospolitej, stały się jej najzamożniejszą krainą. Wskutek I rozbioru (1772) P.K. zostały zagarnięte poprzez Prusy, do Polski powróciły częściowo w 1919, w pełni 1945
Słownik Patrycjusze:
Co znaczy uprzywilejowana warstwa społ., która posiadała pełnię praw obywatelskich. W dobie wczesnej republiki p. sprawowali władzę niepodzielnie, jednak po okresie walk z plebejuszami musieli umożliwić im prusy królewskie.
Słownik Przywilej:
Co znaczy dokonany poprzez władcę feudalnego akt nadania ustalonych uprawnień osobie, ekipie społ. bądź całym stanom albo uchylenia wobec nich jakiegoś ogólnie obowiązującego prawa prusy królewskie.
Słownik Pylony:
Co znaczy w staroż. Egipcie monumentalne budynki kamienne w kształcie trapezu, stawiane po obu stronach gł. bramy (na przykład pałacu, świątyni prusy królewskie.

Czym jest Prusy Królewskie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: