królewskie prusy co to jest
Definicja Prusy Królewskie: powstała wskutek pokoju toruńskiego w 1466 ( wojna trzynastoletnia.

Czy przydatne?

Definicja Prusy Królewskie

Co znaczy PRUSY KRÓLEWSKIE: prowincja pol. powstała wskutek pokoju toruńskiego w 1466 ( wojna trzynastoletnia); objęła: Pomorze Gdańskie, ziemie chełmińską i michałowską, okręg Malborka i Elbląga i Warmię. Do 1569 P.K. posiadały autonomię prawną i własny samo- rząd, oddzielne zjazdy stanów pruskich, skarb i mechanizm monetarny; w dalszym ciągu włączone w mechanizm administracji Rzeczypospolitej, stały się jej najzamożniejszą krainą. Wskutek I rozbioru (1772) P.K. zostały zagarnięte poprzez Prusy, do Polski powróciły częściowo w 1919, w pełni 1945
Słownik Podbój Kosmosu:
Co znaczy przestrzeni kosmicznej poprzez człowieka zapoczątkowane wystrzeleniem poprzez ZSRR pierwszego sztucznego satelity Ziemi 4 X 1957. Największy udział miały w nim ZSRR i USA. Przełomowymi datami był prusy królewskie.
Słownik Plan Younga:
Co znaczy plan amer. finansisty O. Younga z 1929 zakładający rozkład spłat niem. reparacji na moment do 1988 prusy królewskie.
Słownik Permisywizm:
Co znaczy szeroko rozpowszechniona w XX w. postawa społ.-moralna pobłażliwa wobec kontrowersyjnych poglądów i zachowań, dająca sposobność swobodnego wyboru, pozostawiająca swobodę decyzji prusy królewskie.

Czym jest Prusy Królewskie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: