królewskie prusy co to jest
Definicja Prusy Królewskie: powstała wskutek pokoju toruńskiego w 1466 ( wojna trzynastoletnia.

Czy przydatne?

Definicja Prusy Królewskie

Co znaczy PRUSY KRÓLEWSKIE: prowincja pol. powstała wskutek pokoju toruńskiego w 1466 ( wojna trzynastoletnia); objęła: Pomorze Gdańskie, ziemie chełmińską i michałowską, okręg Malborka i Elbląga i Warmię. Do 1569 P.K. posiadały autonomię prawną i własny samo- rząd, oddzielne zjazdy stanów pruskich, skarb i mechanizm monetarny; w dalszym ciągu włączone w mechanizm administracji Rzeczypospolitej, stały się jej najzamożniejszą krainą. Wskutek I rozbioru (1772) P.K. zostały zagarnięte poprzez Prusy, do Polski powróciły częściowo w 1919, w pełni 1945
Słownik Pakt Wschodni:
Co znaczy min. spraw zagr. J.L. Barthou z 1934 układu z udziałem Niemiec, Francji, W. Brytanii, Włoch i ZSRR gwarantującego granice Europy Wsch. Wobec sprzeciwu zainteresowanych krajów nie zrealizowana prusy królewskie.
Słownik Pu I:
Co znaczy z dynastii mandżurskiej), obalony już jako dziecko poprzez republikańską rewolucję w 1911; w latach 1934-45 był cesarzem opanowanej poprzez Japończyków Mandżurii (marionetkowego Mandżukuo prusy królewskie.
Słownik Plan Dawesa:
Co znaczy reparacji niem. i udzielenia Niemcom pożyczek w wysokości 200 mln dol. na ich spłatę, przygotowany poprzez zespół amer. finansisty Ch. Dawesa i przyjęty nareszcie 1924. Przyczynił się do czasowego prusy królewskie.

Czym jest Prusy Królewskie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: