wschodnie prusy co to jest
Definicja Prusy Wschodnie: utworzona w 1701 r. z Prus Książęcych, zwiększona 1772 o Prusy.

Czy przydatne?

Definicja Prusy Wschodnie

Co znaczy PRUSY WSCHODNIE: prowincja pruska utworzona w 1701 r. z Prus Książęcych, zwiększona 1772 o Prusy Królewskie. Po 1919 niem. enklawa oddzielona pol. Pomorzem od reszty Rzeszy. 1945 podzielona pomiędzy Polskę i ZSRR
Słownik Podole:
Co znaczy stepowa na pn. od Dniestru i pd. od Wołynia. Początkowo księstwo ruskie. Od 1366 część zach. w granicach Polski, wsch. później obiektem sporu z Litwą do 1569. Od XV w. intensywna kolonizacja pol prusy wschodnie.
Słownik Procesy Tokijskie:
Co znaczy sądowe jap. zbrodniarzy wojennych przed międzynar. trybunałem zakończone regularnie surowymi wyrokami (z karą śmieci włącznie). W obawie przed zamieszkami w całej Japonii nie postawiono przed sądem prusy wschodnie.
Słownik Praczłowiek:
Co znaczy człowiek pierwotny na różnych etapach antropogenezy; pitekantrop prusy wschodnie.

Czym jest Prusy Wschodnie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: