prusy co to jest
Definicja Prusy: istniejące w latach 1525-1947. Powstało jako księstwo z państwa Zakonu.

Czy przydatne?

Definicja Prusy

Co znaczy PRUSY: kraj niem. istniejące w latach 1525-1947. Powstało jako księstwo z państwa Zakonu Krzyżackiego (tak zwany sekularyzacja Prus) po przejściu wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna na wiarę luterańską. Książę ten złożył hołd królowi pol., co symbolizowało, Iż księstwo stało się lennem Polski. Od 1618 pod władzą elektorów Brandenburgii. Za Fryderyka Wilhelma, wielkiego elektora, uzyskało część Pomorza; w 1657 w zamian za pomoc w wojnie ze Szwecją na mocy traktatów welawsko-bydgoskich P. przestały być polskim lennem. W 1701 r. książę-elektor Fryderyk III ogłosił się "królem w Prusiech". Władca P. Fryderyk Wilhelm I dał w dalszym ciągu gosp. podstawy potęgi Królestwa P. Za największego władcę P. uważany jest Fryderyk II, który zyskał dla P. Śląsk ( wojna o sukcesję austriacką) i wzbogacił P. o ziemie uzyskane w I rozbiorze Polski. Później P. uzyskały jeszcze centralne ziemie pol. w II i III rozbiorze. Klęska w bitwie pod Jeną 1806 załamuje czasowo potęgę P. Jednak już w 1813 aktywnie uczestniczą one w walce z Napoleonem, za co na kongresie wiedeńskim 1815 odzyskują Poznańskie, dostają także prowincję saską, a zwł. bogate Nadrenię i Westfalię. W rewolucji 1848 Fryderyk Wilhelm IV nadaje P. konstytucję. Dzięki O. Bismarckowi po wojnach z Danią, Austrią i Francją w 1871 P. jednoczą ponownie Rzeszę Niemiecką pod swoim przywództwem i odgrywają w niej rolę dominującą. Królestwo Pruskie istnieje jednak nadal stanowiąc człon Rzeszy. Prowadzi swoją politykę wewn., co odczuwają zwł. takie mniejszości nar. jak Polacy. Od rewolucji niem. 1918 P. stają się wolnym państwem (Landem) w ramach Rzeszy i otrzymują demokr. konstytucję. Po 1933 etapowo praktycznie wcielone do Rzeszy. Oficjalnie zlikwidowane poprzez mocarstwa okupacyjne 1947
Słownik Pięściak:
Co znaczy termin archeologiczny; jedno z najstarszych narzędzi tnących produkowanych poprzez homo erectus przez obtłuczenie kamienia (gł. krzemienia), w kształcie migdału, owalnym bądź trójkątnym prusy.
Słownik Polska Zjednoczona Partia Robotnicza:
Co znaczy utworzona 15 XII 1948 na Kongresie Zjednoczeniowym PPR i PPS. W latach PRL była partią dominującą (co zostało wpisane do konstytucji dopiero poprawką z 1976), kierowała całym życiem polit., gosp prusy.
Słownik Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie":
Co znaczy utworzona w 1915 w Warszawie początkowo pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe z połączenia mniejszych organizacji. Wydawała pismo Wyzwolenie . W I wojnie świat. związana z ruchem niepodl. W 1918 w prusy.

Czym jest Prusy znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: