pomocy komitet prymasowski co to jest
Definicja Prymasowski Komitet Pomocy: arcybp. J. Glempa 17 XII 1981 w celu niesienia pomocy osobom.

Czy przydatne?

Definicja Prymasowski Komitet Pomocy

Co znaczy PRYMASOWSKI KOMITET POMOCY: powołany poprzez arcybp. J. Glempa 17 XII 1981 w celu niesienia pomocy osobom pozbawionym wolności w całym państwie i wspierania ich rodzin. Odegrał w latach 80. istotną rolę na tym polu
Słownik Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego:
Co znaczy PPS, utworzona w 1893; miała program społ. i polit. zbliżony do PPS, do 1913 uważana za część Socjaldemokr. Partii Niemiec; niewielka liczebnie (1910 liczyła około 2,2 tys. czł., gł. na Górnym Śląsku prymasowski komitet pomocy.
Słownik Paulus Friedrich:
Co znaczy niem. marszałek; dowódca wojsk niem. oblężonych w Stalingradzie 1942-43. Wzięty do niewoli; jeden z założycieli utworzonego przy wsparciu ZSRR antyhitlerowskiego Kom. Nar. Wolne Niemcy . Od 1953 w NRD prymasowski komitet pomocy.
Słownik Polski Związek Katolicko-Społeczny:
Co znaczy w latach PRL społ.-wychowawcze stowarzyszenie katolików świeckich założone w 1981; przewodn. J. Zabłocki prymasowski komitet pomocy.

Czym jest Prymasowski Komitet Pomocy znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: