przemysł co to jest
Definicja Przemysł II: władca Polski od 1295, z rodu Piastów. Do 1279 zjednoczył całą Wielkopolskę.

Czy przydatne?

Definicja Przemysł Ii

Co znaczy PRZEMYSŁ II: książę wielkopol., władca Polski od 1295, z rodu Piastów. Do 1279 zjednoczył całą Wielkopolskę; na mocy testamentu Henryka IV Probusa w 1290 objął rządy w Krakowie, który utracił w rok potem na rzecz Wacława II. W 1295 stał się także władcą Pomorza. Za poparciem duchowieństwa (zwł. arcybp. Jakuba Świnki) i mieszczaństwa i rycerstwa ukoronował się 1295 na króla Polski. Wkrótce został zamordowany
Słownik Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego:
Co znaczy PPS, utworzona w 1893; miała program społ. i polit. zbliżony do PPS, do 1913 uważana za część Socjaldemokr. Partii Niemiec; niewielka liczebnie (1910 liczyła około 2,2 tys. czł., gł. na Górnym Śląsku przemysł ii.
Słownik Prezbiterianie:
Co znaczy pośród purytan z angielskiego: opowiadający się za wyborem urzędników kościelnych (prezbiterów) poprzez ludzi świeckich. W okresie wojny domowej w Anglii p. tworzyli umiarkowane skrzydło zwolenników przemysł ii.
Słownik Płaskowicka Filipina:
Co znaczy socjalist., nauczycielka; organizowała kółka socjalist., podkreślała konieczność rozwinięcia agitacji pośród kobiet i chłopów; 1878 aresztowana i osadzona w X Pawilonie Cytadeli warsz.; zmarła w przemysł ii.

Czym jest Przemysł II znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: