przemyślidzi co to jest
Definicja Przemyślidzi: panująca w Czechach do 1306, również w Polsce 1300-1306, wywodząca się od.

Czy przydatne?

Definicja Przemyślidzi

Co znaczy PRZEMYŚLIDZI: pierwsza dynastia panująca w Czechach do 1306, również w Polsce 1300-1306, wywodząca się od legendarnego Przemysła. Pierwszym historycznym władcą z P. był Borzywoj I, który ochrzcił się około 871; wchodzili w związki małżeńskie z Piastami. Zobacz również Przemysł Ottokar I; Przemysł Ottokar II; Brzetysław I; Wacław II; Wacław III
Słownik Ptolemeusz Klaudiusz:
Co znaczy z Aleksandrii (Egipt); jego dzieła to liczący 13 tomów Almagest - do XVI w. fundamentalny zasób informacji na temat budowy wszechświata (twierdził, Iż Ziemia jest w jego centrum), i Wstęp do przemyślidzi.
Słownik Pietraszewcy:
Co znaczy sekretnych kółek młodzieży działających w latach 1844-49 w Petersburgu skupieni wokół M.W. Pietraszewskiego; zwolennicy idei republikańskich i teorii socjalizmu utopijnego, zgromadzili największą w przemyślidzi.
Słownik "Praska Wiosna":
Co znaczy w komunist. Czechosłowacji rozpoczęty wiosną 1968 pod hasłami reform, powrotu do tradycji nar. i autentycznie socjalist.; skończony inwazją wojsk Układu Warszawskiego 21 VIII 1968. Kluczową rolę w p przemyślidzi.

Czym jest Przemyślidzi znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: