inkorporacyjny przywilej co to jest
Definicja przywilej inkorporacyjny: nadawany ludności terytoriów włączonych do Korony Polskiej. Na.

Czy przydatne?

Definicja Przywilej Inkorporacyjny

Co znaczy PRZYWILEJ INKORPORACYJNY: rodzaj przywileju nadawany ludności terytoriów włączonych do Korony Polskiej. Na przykład w 1454 Kazimierz Jagiellończyk nadał p.i. Prusom Królewskim gwarantujący im własny samorząd terytorialny, sejmik generalny i obsadę urzędów ludźmi miejscowego pochodzenia
Słownik Pac Krzysztof Zygmunt:
Co znaczy Litwie. Związany z dworem Jana Kazimierza, poźniej Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W czasach rządów Jana III Sobieskiego w opozycji. W polityce zagr. zwolennik zbliżenia z Rosją, współautor przywilej inkorporacyjny.
Słownik Prusowie:
Co znaczy spokrewnione z Litwinami i Łotyszami zamieszkujące od schyłku starożytności region tak zwany Prus pomiędzy dolnym biegiem Wisły a Niemnem. Nieskuteczną próbę chrystianizacji P. podjął św. Wojciech przywilej inkorporacyjny.
Słownik Proletariusze:
Co znaczy w miastach staroż. Rzymu członkowie najuboższej warstwy społ.; nie byli w stanie płacić podatków, a jedynym ich dorobkiem było potomstwo (z łaciny proles - stąd nazwa p przywilej inkorporacyjny.

Czym jest przywilej inkorporacyjny znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: