klaudiusz ptolemeusz co to jest
Definicja Ptolemeusz Klaudiusz: z Aleksandrii (Egipt); jego dzieła to liczący 13 tomów Almagest.

Czy przydatne?

Definicja Ptolemeusz Klaudiusz

Co znaczy PTOLEMEUSZ KLAUDIUSZ: astronom i geograf z Aleksandrii (Egipt); jego dzieła to liczący 13 tomów Almagest - do XVI w. fundamentalny zasób informacji na temat budowy wszechświata (twierdził, Iż Ziemia jest w jego centrum), i Wstęp do geografii, gdzie w okolicy zestawienia 8 tys. nazw geogr. z całego znanego wówczas świata zawarto zasady sporządzania map
Słownik Polska Akademia Nauk:
Co znaczy Akademii Nauk ZSRR organizacja naukowa powołana 30 X 1951 (z połączenia Polskiej Akademii Zdolności i Warsz. Tow. Naukowego) teoretycznie w celu koordynowania badań, a naprawdę także kontrolowania ptolemeusz klaudiusz.
Słownik Pitt William Starszy:
Co znaczy największych bryt. mężów stanu. Wig. W latach 1756-61 min. spraw zagr.; premier W. Brytanii 1756-61 i 1766-68. Głośny z rozbicia potęgi Francji w wojnie siedmioletniej (1756-63), uzyskania Kanady i ptolemeusz klaudiusz.
Słownik Paleografia:
Co znaczy edukacja o dawnym piśmie. Bada jego rodzaje i odmiany, metody skracania pisma. Służy ustaleniu czasu miejsca stworzenia dokumentu. Podstawy jej opracowano w XVII w ptolemeusz klaudiusz.

Czym jest Ptolemeusz Klaudiusz znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: