lagidzi ptolemeusze co to jest
Definicja Ptolemeusze, Lagidzi: pochodzenia maced. wywodząca się od jednego ze współpracowników.

Czy przydatne?

Definicja Ptolemeusze, Lagidzi

Co znaczy PTOLEMEUSZE, LAGIDZI: w staroż. dynastia pochodzenia maced. wywodząca się od jednego ze współpracowników Aleksandra Wielkiego, wodza Ptolemeusza I Sotera. Władali Egiptem od 305 do 30 przed naszą erą Zobacz monarchie hellenistyczne
Słownik Pax Romana:
Co znaczy hasło głoszone poprzez propagandę cesarskiego Rzymu w dobie Oktawiana Augusta (stąd również w wersji pax Augusta) zachwalające niewątpliwe korzyści (spokój i bezpieczeństwo) płynące z panowania rzym ptolemeusze, lagidzi.
Słownik Polska Akademia Nauk:
Co znaczy Akademii Nauk ZSRR organizacja naukowa powołana 30 X 1951 (z połączenia Polskiej Akademii Zdolności i Warsz. Tow. Naukowego) teoretycznie w celu koordynowania badań, a naprawdę także kontrolowania ptolemeusze, lagidzi.
Słownik Ptah:
Co znaczy w staroż. Egipcie bóstwo opiekuńcze Memfis, z czasem zaliczony do bogów- -stwórców. Zobacz Apis ptolemeusze, lagidzi.

Czym jest Ptolemeusze, Lagidzi znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: