kappa pucz co to jest
Definicja Pucz Kappa: w Niemczech poprzez W. Kappa i W. Lttwitza próba przewrotu.

Czy przydatne?

Definicja Pucz Kappa

Co znaczy PUCZ KAPPA: podjęta 13 III 1920 w Niemczech poprzez W. Kappa i W. Lttwitza próba przewrotu antyrepublikańskiego. Mimo zajęcia siedziby rządu w Berlinie, wobec groźby strajku powszechnego i braku poparcia innych kół prawicowych, pucz załamał się
Słownik Proletariusze:
Co znaczy w miastach staroż. Rzymu członkowie najuboższej warstwy społ.; nie byli w stanie płacić podatków, a jedynym ich dorobkiem było potomstwo (z łaciny proles - stąd nazwa p pucz kappa.
Słownik Państwo Franków:
Co znaczy V w., ogarniając tereny dzisiejszej Francji i części Niemiec i Włoch; artystą p.F. był Klodwig z rodu Merowingów, który zjednoczył plemiona Franków. Liczne podziały wewn. za jego następców osłabiły pucz kappa.
Słownik Prawo Rzymskie:
Co znaczy prawnych obowiązujących w staroż. Rzymie. Pierwszą kodyfikacją p.rz. było Prawo dwunastu tablic z poł. V w. przed naszą erą Po blisko tysiącletnim rozwoju ostatecznie spisano p.rz. w Kodeksie pucz kappa.

Czym jest Pucz Kappa znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: