europy rada co to jest
Definicja Rada Europy: międzynar. powołana 4 V 1949 w Londynie dla pogłębienia współpracy w.

Czy przydatne?

Definicja Rada Europy

Co znaczy RADA EUROPY: organizacja międzynar. powołana 4 V 1949 w Londynie dla pogłębienia współpracy w zakresie polit., ekon. i kulturalnej. Jej członkiem może zostać każde kraj Europy, które przestrzega prawa i wolności obywatelskich. Porada jest istotnym forum konsultacji w kwestiach wspólnej polityki gosp., społ. i kulturalnej. Warunkiem uzyskania członkostwa jest demokr. charakter państwa. Polska jest członkiem od 1991
Słownik Rada Szkolna Krajowa:
Co znaczy prowadzący szkolnictwem elementarnym, zawodowym i średnim w Galicji; utworzony w 1867 z inicjatywy namiestnika A. Gołuchowskiego i lwow. Porady Miejskiej; Porada nadzorowała wprowadzenie języka pol rada europy.
Słownik Republika Federalna Niemiec:
Co znaczy federacyjne powołane do życia 23 V 1949 z zach. stref okupacyjnych. Złożone z 10, a od 3 X 1990, po przyłączeniu dawnej NRD z 15 państw (landów). Pierwszym jej kanclerzem był Konrad Adenauer. Po rada europy.
Słownik Ramorino Girolamo:
Co znaczy piemoncki, z pochodzenia Włoch; uczestnik wojen napoleońskich; w stworzeniu listopadowym dowódca korpusu, który działał niefortunnie na prawym brzegu Wisły, 18 IX 1831 złożył broń i przekroczył rada europy.

Czym jest Rada Europy znaczenie w Postać biografia R .

  • Dodano:
  • Autor: