rada stanu królestwa co to jest
Definicja Rada Stanu Królestwa Polskiego: utworzona w 1815, dzieliła się na Zebranie Ogólne i Radę.

Czy przydatne?

Definicja Rada Stanu Królestwa Polskiego

Co znaczy RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO: organ władzy; utworzona w 1815, dzieliła się na Zebranie Ogólne i Radę Administracyjną (zebranie Ogólne przygotowywało projekty ustaw sejmowych i dekretów władca.); rozstrzygała duży kompetencyjne pomiędzy sądami a władzą adm., sprawowała sądownictwo adm., przygotowywała coroczny raport o stanie państwie; w okresie stworzenia listopadowego nie działała; II R.S. działała w latach 1832-41; III R.S. działała w 1861-67
Słownik Rzeczpospolita Krakowska:
Co znaczy Krakowa z okolicą utworzony na kongresie wiedeńskim (1815) jako miasto wolne pod opieką trzech mocarstw. Władzę wykonawczą sprawował Senat Rządzący, aczkolwiek regularnie w praktyce rezydenci rada stanu królestwa polskiego.
Słownik Rada Pięciuset:
Co znaczy najwyższy organ władzy stworzony w 508 przed naszą erą poprzez Klejstenesa; R.P. podlegały: administracja, polityka zagr., prace zebrania ludowego (eklezji), sądownictwo w nie wszystkich kwestiach; w rada stanu królestwa polskiego.
Słownik Roland:
Co znaczy Karola Wielkiego, zginął jako dowódca tylnej straży wojsk Karola w okresie wyprawy do Hiszpanii przeciw Arabom (778). W opowieściach rycerskich (zwł. słynnej Pieśni o Rolandzie) występuje jako ideał rada stanu królestwa polskiego.

Czym jest Rada Stanu Królestwa Polskiego znaczenie w Postać biografia R .

  • Dodano:
  • Autor: