rada wzajemnej pomocy co to jest
Definicja Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej: krajów komunist. założona 25 I 1949 poprzez ZSRR.

Czy przydatne?

Definicja Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

Co znaczy RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ: ekon. organizacja krajów komunist. założona 25 I 1949 poprzez ZSRR, Bułgarię, Czechosłowację, Polskę, Rumunię, Węgry. W dalszym ciągu dołączyły również Albania, NRD, Mongolia, Kuba i Wietnam. Przewidywała "podział zadań" i produkcji przemysłowej i rolniczej pomiędzy członków RWPG. Nie powiodło się jednak przeprowadzić autentycznej integracji ekon. wymienionych państw między innymi z braku waluty wymienialnej w transakcjach pomiędzy członkami Porady. Wspólnie z dezintegracją polit. bloku komunist. nastąpił także spadek zamiany handlowej między krajami RWPG, zlikwidowanej ostatecznie w 1991
Słownik Rząd Narodowy 1830-31:
Co znaczy Warszawie w trakcie stworzenia listopadowego; początkowo władzę wykonawczą sprawowały różne rządy czasowe: Porada Administracyjna, Rząd Tymczasowy; 29 I 1831 sejm powołał Rząd Nar. z A.J rada wzajemnej pomocy gospodarczej.
Słownik Rada Administracyjna:
Co znaczy rządowy Królestwa Pol., powołany w 1815; składała się z namiestnika, 5 ministrów i innych osób powołanych poprzez króla; w latach 1826-30 stała się główną władzą rządową; wydawała zarządzenia rada wzajemnej pomocy gospodarczej.
Słownik Raczyński Edward:
Co znaczy społ. i polit.; mecenas edukacji i sztuki; 1807-10 służył w armii Księstwa Warsz.; 1827 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; 1829 ufundował bibliotekę publiczną w Poznaniu; udzielał wsparcia rada wzajemnej pomocy gospodarczej.

Czym jest Rada Wzajemnej Pomocy znaczenie w Postać biografia R .

  • Dodano:
  • Autor: