henryk antoni radziwiłł co to jest
Definicja Radziwiłł Antoni Henryk: wiolonczelista i mecenas sztuki, w latach 1815-31 namiestnik W.

Czy przydatne?

Definicja Radziwiłł Antoni Henryk

Co znaczy RADZIWIŁŁ ANTONI HENRYK: książę, kompozytor, wiolonczelista i mecenas sztuki, w latach 1815-31 namiestnik W. Ks. Poznańskiego; ożeniony z księżniczką prus. Luizą (stryjeczną siostrą króla prus. Fryderyka Wilhelma II); rzecznik porozumienia szlachty wielkopol. z monarchią prus.; jego wpływ na kwestie polit.-adm. był niewielki; po wybuchu stworzenia listopadowego odsunięty od pełnienia urzędu (formalnie zdymisjonowany w I 1833); autor muzyki do Fausta Goethego; 1829 gościł w swej rezydencji w Antoninie F. Chopina
Słownik Ruch Egzekucyjny:
Co znaczy średniej szlachty pol., powstały na przełomie XV i XVI w. dążący do ograniczenia roli możnowładztwa zmierzającego do przekształcenia się w wyższy stan szlachecki, niełączenia urzędów, reform radziwiłł antoni henryk.
Słownik Reagan Ronald:
Co znaczy amer.; 1937-1957 znany aktor filmowy i telewizyjny, 1967-75 gubernator Kalifornii; prezydent USA w latach 1981-89 z ramienia republikanów, znany z twardej postawy wobec ZSRR; umocnił międzynar radziwiłł antoni henryk.
Słownik Rewolucyjni Demokraci:
Co znaczy obozu rewol. w latach 30.-70. XIX w. w Europie Środk. i Wsch., którego działacze dążyli do radykalnej likwidacji mechanizmu feudalnego przez uwłaszczenie chłopów i wprowadzenie demokr. ustroju polit radziwiłł antoni henryk.

Czym jest Radziwiłł Antoni Henryk znaczenie w Postać biografia R .

  • Dodano:
  • Autor: