maciej rataj co to jest
Definicja Rataj Maciej: 1913 czł. PSL Piast , 1920-21 min. oświecenia publicznego, 1922-28.

Czy przydatne?

Definicja Rataj Maciej

Co znaczy RATAJ MACIEJ: polityk ludowy. Od 1913 czł. PSL "Piast", 1920-21 min. oświecenia publicznego, 1922-28 marszałek sejmu; po Zgonu Narutowicza (1922) i po zamachu majowym (1926) pełnił wymagania prezydenta. Współtwórca zjednoczenia ruchu ludowego. Od 1935 prezes Stronnictwa Ludowego. W 1940 rozstrzelany poprzez Niemców
Słownik Rewolucja 1905-07 Na Ziemiach Polskich:
Co znaczy rewolucji miała również charakter walki o zniesienie ucisku nar.; w Królestwie Pol. rozpoczęła się w I 1905 od strajków polit. w Warszawie, Łodzi i okręgu, Zagłębiu Dąbrowskim, po których doszło do rataj maciej.
Słownik Ruch Egzekucyjny:
Co znaczy średniej szlachty pol., powstały na przełomie XV i XVI w. dążący do ograniczenia roli możnowładztwa zmierzającego do przekształcenia się w wyższy stan szlachecki, niełączenia urzędów, reform rataj maciej.
Słownik Radziwiłł Krzysztof Mikołaj, Zw. Piorunem:
Co znaczy od 1572); w 1581 dowodził zagonem w głąb państwa moskiewskiego sięgającym aż nad Wołgę i osłonił marsz Stefana Batorego na Psków. Walczył ze Szwedami w Inflantach. Znakomity dowódca jazdy rataj maciej.

Czym jest Rataj Maciej znaczenie w Postać biografia R .

  • Dodano:
  • Autor: